JUMP - CẦU ĐẤU - CONNECTOR

Sắp xếp theo:
Jump cái dài 10 chân 2.54mm - D2H21
Jump cái dài 8 chân 2.54mm - X1H17
Jump cái dài 6 chân 2.54mm - X1H17
Cầu Đấu 4 TB-2504 600V 25A - S5H13
Miếng chặn Cầu Đấu TBR-F  X1H19
Cầu đấu tiếp địa 5 ốc - S5H22
Cầu đấu tiếp địa 10 ốc - S5H23
Cầu đấu hai tầng 10A/600V  TBD-10  i10H4
Miếng chặn Cầu Đấu E/UK2.5B  -  D8H7
Cầu đấu dây UK2.5B 690V/32A - D8H8
Cầu Đấu 12 TB-1512 600V 15A D5H12
Cầu Đấu 10 TB-1510 600V 15A D5H11
Cầu Đấu 6 TB-1506 600V 15A i8H10
Cầu Đấu 4 TB-1504 600V 15A - S4H18
Cầu Đấu 3 TB-1503 600V 15A B1H4
Cầu Đấu 12 TB-2512 600V 25A B2H5

Cầu Đấu 12 TB-2512 600V 25A B2H5

Mã: HH002996

13.000 VNĐ
Cầu Đấu 6 TB-2506 600V 25A B3H4
Cầu Đấu 3 TB-2503 600V 25A B3H5
Cầu Đấu 8 TB-1508 600V 15A K2H21
Jump đực thẳng kép 2x40 2.54mm - D2H12
Cầu đấu 3 - 3.96 mm / Hed 3- D7H2
Cầu đấu 2 - 3.96 mm /Hed 2- D7H1
Đầu jack XH2.54 cong 9p - 2.54mm - D6H16
Đầu jack XH2.54 cong 10p - 2.54mm - D6H17
Đầu jack XH2.54 cong 6p - 2.54mm - D6H13
Đầu jack XH2.54 cong 7p - 2.54mm - D6H14
Đầu jack XH2.54 cong 8p - 2.54mm - D6H15
Đầu jack XH2.54 cong 2p - 2.54mm - D6H9
Đầu jack XH2.54 cong 4p - 2.54mm - D6H11
Đầu jack XH2.54 cong 3p - 2.54mm - D6H10
Đầu jack XH2.54 thẳng 8P - 2.54mm - D6H7
Đầu jack XH2.54 thẳng 6P - 2.54mm - D6H5
Đầu jack XH2.54 thẳng 7P - 2.54mm - D6H6
Đầu jack XH2.54 thẳng 4P - 2.54mm - D6H3
Đầu jack XH2.54 thẳng 3P - 2 - D6H2
Đầu jack XH2.54 thẳng 2P - 2.54mm - D6H1