JUMP - CẦU ĐẤU - CONNECTOR

Sắp xếp theo:
Jump cái dài 10 chân 2.54mm - D2H21
Jump cái dài 8 chân 2.54mm - X1H17
Jump cái dài 6 chân 2.54mm - X1H17
Cầu Đấu 4 TB-2504 600V 25A - S5H13
Miếng chặn Cầu Đấu TBR-F  i10H9
Thanh nối cầu đấu UK - i10H8

Thanh nối cầu đấu UK - i10H8

Mã: HH003181

10.000 VNĐ
Cầu đấu tiếp địa 5 ốc - i10H7
Cầu đấu tiếp địa 10 ốc - i10H6
Cầu đấu hai tầng 10A/600V  TBD-10  i10H4
Miếng chặn Cầu Đấu E/UK2.5B  -  i10H2
-25%
Cầu đấu dây UK2.5B 690V/32A - i10H1

Cầu đấu dây UK2.5B 690V/32A - i10H1

Mã: HH003174

3.000 VNĐ 4.000 VNĐ
Cầu Đấu 12 TB-1512 600V 15A i8H13
Cầu Đấu 10 TB-1510 600V 15A i8H12
Cầu Đấu 6 TB-1506 600V 15A i8H10
Cầu Đấu 4 TB-1504 600V 15A - S4H18
Cầu Đấu 3 TB-1503 600V 15A i8H9
Cầu Đấu 12 TB-2512 600V 25A i8H8

Cầu Đấu 12 TB-2512 600V 25A i8H8

Mã: HH002996

13.000 VNĐ
Cầu Đấu 6 TB-2506 600V 25A i8H7
Cầu Đấu 3 TB-2503 600V 25A i8H6
Cầu Đấu 8 TB-1508 600V 15A i8H11
Jump cái kép 2x40 2.54mm - D2H18

Jump cái kép 2x40 2.54mm - D2H18

Mã: HH002923

3.000 VNĐ
Jump đực thẳng kép 2x40 2.54mm - D2H12
Cầu đấu 3 - 3.96 mm / Hed 3- D7H2
Cầu đấu 2 - 3.96 mm /Hed 2- D7H1
Đầu jack XH2.54 cong 9p - 2.54mm - D6H16
Đầu jack XH2.54 cong 10p - 2.54mm - D6H17
Đầu jack XH2.54 cong 6p - 2.54mm - D6H13
Đầu jack XH2.54 cong 7p - 2.54mm - D6H14
Đầu jack XH2.54 cong 8p - 2.54mm - D6H15
Đầu jack XH2.54 cong 2p - 2.54mm - D6H9
Đầu jack XH2.54 cong 4p - 2.54mm - D6H11
Đầu jack XH2.54 cong 3p - 2.54mm - D6H10
Đầu jack XH2.54 thẳng 8P - 2.54mm - D6H7
Đầu jack XH2.54 thẳng 6P - 2.54mm - D6H5
Đầu jack XH2.54 thẳng 7P - 2.54mm - D6H6
Đầu jack XH2.54 thẳng 4P - 2.54mm - D6H3