ĐẾ IC - PCB CHUYỂN ĐỔI

Sắp xếp theo:
Socket nạp ic bios SOP16 có dây đế - X2H3
Socket nạp ic bios SOP8 có dây đế - X2H2
-43%
Đế IC chân tròn DIP14

Đế IC chân tròn DIP14

Mã: HH002940

2.000 VNĐ 3.500 VNĐ
-33%
Đế IC chân tròn DIP8 - S3H5

Đế IC chân tròn DIP8 - S3H5

Mã: HH002941

1.000 VNĐ 1.500 VNĐ
-60%
Đế IC  chân tròn DIP24 TO - S3H8

Đế IC chân tròn DIP24 TO - S3H8

Mã: HH002942

2.000 VNĐ 5.000 VNĐ
-50%
Đế IC  chân tròn DIP28 TO - S3H8

Đế IC chân tròn DIP28 TO - S3H8

Mã: HH002943

3.000 VNĐ 6.000 VNĐ
-60%
Đế IC chân tròn DIP32 TO - S3H9

Đế IC chân tròn DIP32 TO - S3H9

Mã: HH002944

3.000 VNĐ 7.500 VNĐ
-60%
Đế IC  chân tròn DIP40 TO - S3H10

Đế IC chân tròn DIP40 TO - S3H10

Mã: HH002945

3.000 VNĐ 7.500 VNĐ
-43%
Đế IC chân tròn DIP20 - S3H7

Đế IC chân tròn DIP20 - S3H7

Mã: HH002949

2.000 VNĐ 3.500 VNĐ
-60%
Đế IC chân tròn DIP24 nhỏ - S3H7

Đế IC chân tròn DIP24 nhỏ - S3H7

Mã: HH002950

2.000 VNĐ 5.000 VNĐ
-50%
Đế IC chân tròn DIP28 NHỎ - S3H9

Đế IC chân tròn DIP28 NHỎ - S3H9

Mã: HH002951

3.000 VNĐ 6.000 VNĐ
Socket kẹp ic nạp BIOS SOP16 - K3H3
Anten GPS 1.5DB 3 mét đầu SMA - K5H4
Dây Anten 433Mhz - 1.5m- A5H25

Dây Anten 433Mhz - 1.5m- A5H25

Mã: HH001594

20.000 VNĐ
Anten GSm/ Anten SIM - 10.5cm - F4H11

Anten GSm/ Anten SIM - 10.5cm - F4H11

Mã: HH001593

10.000 VNĐ
Anten GSm/ Anten SIM - 5cm - F4H11

Anten GSm/ Anten SIM - 5cm - F4H11

Mã: HH001592

10.000 VNĐ
Anten RF433 2dBi SMA - 11cm - F4H10

Anten RF433 2dBi SMA - 11cm - F4H10

Mã: HH001590

10.000 VNĐ
Anten RF433 3dBi SMA - 5cm - S3H14

Anten RF433 3dBi SMA - 5cm - S3H14

Mã: HH001588

10.000 VNĐ
Đế Relay PYF08A MY2N 8 chân - A1H20
Đế IC 14 chân DIP14 - B4H22

Đế IC 14 chân DIP14 - B4H22

Mã: HH001226

400 VNĐ
Đế IC 28 chân DIP28 TO - B4H24

Đế IC 28 chân DIP28 TO - B4H24

Mã: HH001227

1.000 VNĐ
Đế IC 6 chân DIP6 - B4H9

Đế IC 6 chân DIP6 - B4H9

Mã: HH001225

300 VNĐ
Mạch socket 89S52 mở rộng - B3H9
SOCKET 40P xanh - B4H11

SOCKET 40P xanh - B4H11

Mã: HH000541

10.000 VNĐ
ĐẾ IC 40 chân DIP40 - B4H13

ĐẾ IC 40 chân DIP40 - B4H13

Mã: HH000064

1.000 VNĐ
ĐẾ IC 20 chân DIP20 - B4H11

ĐẾ IC 20 chân DIP20 - B4H11

Mã: HH000062

500 VNĐ
Đế IC 8 chân DIP8 - B4H8

Đế IC 8 chân DIP8 - B4H8

Mã: HH000059

400 VNĐ