MODULE

Sắp xếp theo:
Module bàn phím ma trận 5x4 - i2H25
Module hạ áp hiển thị LCD 5A DC-DC / X2H21
Module relay thu phát RF 433Mhz 4 kênh  S3H24 +  G2H12
Module LCD1602 Keypad Shield - S3H21

Module LCD1602 Keypad Shield - S3H21

Mã: HH004050

50.000 VNĐ
Module wifi ESP8266 4 kênh 12VDC - S1H24
Module ổn áp 3.3V dùng 1117 - I2H6
Module ADC 16 Bit AD7705 TM7705 SPI - I2H5
Module thu RF học lệnh 315Mhz RX480E - I9H3
Module thu RF học lệnh 433Mhz RX480E - I9H2
Tay phát RF 2 kênh 433MHZ EV1527 - X5H19