Bo mạch PLC FX1N

Sắp xếp theo:
Bo mạch PLC FX1N-14MT 8 in 6 out 24V

Bo mạch PLC FX1N-14MT 8 in 6 out 24V

Mã: HH004217

550.000 VNĐ
Bo mạch PLC FX2N 14MT 24VDC không vỏ
Bo mạch PLC FX2N-40MR có vỏ

Bo mạch PLC FX2N-40MR có vỏ

Mã: HH002427

1.200.000 VNĐ
Bo mạch PLC FX1N-20MT / có vỏ 12 in 8 out
Bo mạch PLC FX1N-20MR / có vỏ

Bo mạch PLC FX1N-20MR / có vỏ

Mã: HH001612

700.000 VNĐ
Bo mạch PLC fx1n-14MR có vỏ

Bo mạch PLC fx1n-14MR có vỏ

Mã: HH001611

550.000 VNĐ
Bo mạch PLC Fx1N 40MT có vỏ

Bo mạch PLC Fx1N 40MT có vỏ

Mã: HH000012

1.200.000 VNĐ