Bo mạch PLC FX1N

Sắp xếp theo:
Bo mạch PLC FX1N-14MT 8 in 6 out 24V

Bo mạch PLC FX1N-14MT 8 in 6 out 24V

Mã: HH004217

600.000 VNĐ
Bo mạch PLC FX2N 10MT 24VDC  không vỏ
Module FX2N-2DA Hàng 99%

Module FX2N-2DA Hàng 99%

Mã: HH003225

400.000 VNĐ
Bo mạch PLC FX1N-40MR có vỏ

Bo mạch PLC FX1N-40MR có vỏ

Mã: HH002427

1.200.000 VNĐ
Bo mạch PLC FX1N-24MT có vỏ

Bo mạch PLC FX1N-24MT có vỏ

Mã: HH001796

800.000 VNĐ
Bo mạch PLC FX1N-20MR có vỏ

Bo mạch PLC FX1N-20MR có vỏ

Mã: HH001612

700.000 VNĐ
Bo mạch PLC fx1n-14MR có vỏ

Bo mạch PLC fx1n-14MR có vỏ

Mã: HH001611

550.000 VNĐ
Bo mạch PLC fx1n-14MR không vỏ

Bo mạch PLC fx1n-14MR không vỏ

Mã: HH000007

500.000 VNĐ
Bo mạch PLC FX1N 20MR không vỏ

Bo mạch PLC FX1N 20MR không vỏ

Mã: HH000010

640.000 VNĐ
Bo mạch PLC Fx1N 40MT có vỏ

Bo mạch PLC Fx1N 40MT có vỏ

Mã: HH000012

1.200.000 VNĐ