KIT PHÁT TRIỂN - MẠCH NẠP

Sắp xếp theo:
-12%
Bo mạch mở rộng cho Arduino Uno XD-203 - X1H22

Bo mạch mở rộng cho Arduino Uno XD-203 - X1H22

Mã: HH004164

70.000 VNĐ 80.000 VNĐ
-12%
Module relay 4 kênh  shield v1.0 mở rộng cho Arduino UNO - B7H12
Arduino ESP8266 Wifi Shield - D7H24

Arduino ESP8266 Wifi Shield - D7H24

Mã: HH003383

129.000 VNĐ
Bo mạch Arduino CNC Shield A4988 V4 - D3H23
Bo mạch Phát Triển STM8S105K4T6C - D3H22
Vỏ ARDUINO UNO R3 Mica trong - X1H14
Bo mạch phát triển PIC - G5H19

Bo mạch phát triển PIC - G5H19

Mã: HH002795

330.000 VNĐ
Bo mạch Arduino Nano 3.0 Atmega328P CH340 - B3H6
Bo mạch Arduino Mega2560 R3 - B3H8

Bo mạch Arduino Mega2560 R3 - B3H8

Mã: HH001380

340.000 VNĐ
Bo mạch ARDUINO UNO R3 chip dán - B3H7
Mạch Nạp ST-Link V2 - A2H22

Mạch Nạp ST-Link V2 - A2H22

Mã: HH000868

170.000 VNĐ
Mạch nạp pickit 2 full Microchip - B3H3
Mạch nạp 89s AVR USB ISP - A2H21

Mạch nạp 89s AVR USB ISP - A2H21

Mã: HH000160

79.000 VNĐ