LED LUXEON

Sắp xếp theo:
Led Luxeon 220VAC 25W sáng trắng - K5H16
Led luxeon hồng ngoại 3W - J4H9

Led luxeon hồng ngoại 3W - J4H9

Mã: HH002510

15.000 VNĐ
Led Luxeon 50W sáng trắng - G6H8

Led Luxeon 50W sáng trắng - G6H8

Mã: HH002217

105.000 VNĐ
LED LUXEON 1W trắng vàng - A3H22

LED LUXEON 1W trắng vàng - A3H22

Mã: HH002215

3.000 VNĐ
Led Luxeon 20W sáng vàng ấm - G6H7
Led Luxeon 30W sáng trắng - G6H8

Led Luxeon 30W sáng trắng - G6H8

Mã: HH001899

90.000 VNĐ
Led Luxeon 100W sáng trắng - G6H9

Led Luxeon 100W sáng trắng - G6H9

Mã: HH001900

120.000 VNĐ
Led Luxeon 20W sáng trắng - G6H7

Led Luxeon 20W sáng trắng - G6H7

Mã: HH001898

60.000 VNĐ
Led Luxeon 10W trắng ấm vàng - G6H6
Led Luxeon 10W trắng sáng - G6H6

Led Luxeon 10W trắng sáng - G6H6

Mã: HH000657

30.000 VNĐ
TẢN NHIỆT NHÔM LED LUXEON 1-3W - A3H4
LED LUXEON 1W trắng sáng - A3H21

LED LUXEON 1W trắng sáng - A3H21

Mã: HH000242

2.000 VNĐ
LED LUXEON 3W trắng sáng - A3H4

LED LUXEON 3W trắng sáng - A3H4

Mã: HH000241

3.000 VNĐ