Đo nhiệt độ 22

Sắp xếp theo:
Cảm biến nhiệt độ PT100 dài 3 dây - J5H2
Cảm biến nhiệt độ PT100 - i2H1
Cảm biến nhiệt độ DS18b20 TO-93 - F5H3
DÂY CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NTC 10K - B2H1
Cảm biến nhiệt độ MF58 10K - B2H3