Đo nhiệt độ 22

Sắp xếp theo:
Cảm biến nhiệt độ K 5x200mm

Cảm biến nhiệt độ K 5x200mm

Mã: HH005064

70.000 VNĐ
Cảm biến nhiệt độ PT100 - i2H1
Cảm biến nhiệt độ DS18b20 TO-93 - F5H3
Cảm biến nhiệt độ MF58 10K - B2H3