PLC - Mạch điều khiển 22

Sắp xếp theo:
Màn hình HMI OP320-A nền xanh lá

Màn hình HMI OP320-A nền xanh lá

Mã: HH004748

600.000 VNĐ
Bo mạch PLC FX1N-14MT 8 in 6 out 24VDC
Bo mạch Arduino Wifi ESP8266 WeMos D1 - D10H25
Arduino ESP8266 Wifi Shield - D7H24

Arduino ESP8266 Wifi Shield - D7H24

Mã: HH003383

129.000 VNĐ
Bo mạch Arduino CNC Shield A4988 V3 - X2H4
Bo mạch Arduino CNC Shield A4988 V4 - D3H23
Vỏ ARDUINO UNO R3 Mica trong - X1H14
Bo mạch Arduino Ethernet W5100 S5H7

Bo mạch Arduino Ethernet W5100 S5H7

Mã: HH003331

360.000 VNĐ
Bo mạch PLC FX2N 10MT 24VDC  không vỏ
Bo mạch PLC FX1N-10MR 12VDC  không vỏ - KHO B
Bo mạch PLC FX1N-40MR có vỏ- KHO B

Bo mạch PLC FX1N-40MR có vỏ- KHO B

Mã: HH002427

1.300.000 VNĐ
Module chuyển đổi PLC 4-20mA sang 0-10V - i5H7
Bo mạch PLC FX1N-24MT CÓ VỎ - KHO B