Dây cáp

Sắp xếp theo:
Dây cáp dẹt 14 sợi - 1m

Dây cáp dẹt 14 sợi - 1m

Mã: HH002913

10.000 VNĐ
Dây cáp cổng COM DB9 RS232 đực cái 1.4m
Dây cáp cổng COM DB9 RS232 cái cái 1.4m
Dây cáp màu đực đực 40Px20cm - A2H17
Dây cáp dẹt 26 sợi - 1m -

Dây cáp dẹt 26 sợi - 1m -

Mã: HH001259

12.000 VNĐ
Dây cáp dẹt 40 sợi - 1 mét -

Dây cáp dẹt 40 sợi - 1 mét -

Mã: HH001260

17.000 VNĐ
-25%
Dây cáp USB 2 đầu đực dài 1 mét

Dây cáp USB 2 đầu đực dài 1 mét

Mã: HH000958

15.000 VNĐ 20.000 VNĐ
Dây cáp màu đực cái 40Px20cm - A2H18
Dây cáp màu cái cái 40Px20cm - A2H19
Dây cáp Mini USB dài 30cm cho Arduino nano