LCD - HMI

Sắp xếp theo:
-4%
Màn hình cảm ứng HMI PLC 4.3 inch MC-20MR-6MT-430A-FX-A / chính hãng YKHMI
Màn hình HMI OP320-A-S nền xanh lá
LCD0802 5V xanh lá - J1H5

LCD0802 5V xanh lá - J1H5

Mã: HH002534

15.000 VNĐ
LCD0802 5V xanh dương - J1H4

LCD0802 5V xanh dương - J1H4

Mã: HH002531

15.000 VNĐ
Màn hình LCD1602 xanh lá 5V - A3H10
Màn hình HMI OP320-A-S nền xanh dương