Đèn IGBT-FET 22

Sắp xếp theo:
IGBT H25R1203 - 25A 1200V - B4H12

IGBT H25R1203 - 25A 1200V - B4H12

Mã: HH004777

21.000 VNĐ
IGBT H30R1353 - 30A 1350V - B4H13

IGBT H30R1353 - 30A 1350V - B4H13

Mã: HH004776

27.000 VNĐ
Mosfet kênh N 200V 130A IRFP4668 - J3H8
Mosfet kênh N 100V 42A IRFP150N - D4H10
-25%
Mosfet kênh N FDD8770 30V 160A TO252  B7H20

Mosfet kênh N FDD8770 30V 160A TO252 B7H20

Mã: HH003288

3.000 VNĐ 4.000 VNĐ
Mosfet kênh N 2N60C 600V 2A - S5H7

Mosfet kênh N 2N60C 600V 2A - S5H7

Mã: HH003157

3.000 VNĐ
Mosfet kênh N 2SK3568 500V 12A - B5H22
MOSFET IRFP064N KÊNH NPN - K2H15

MOSFET IRFP064N KÊNH NPN - K2H15

Mã: HH002823

10.000 VNĐ
Mosfet 2SK2225 Kênh NPN - K2H15

Mosfet 2SK2225 Kênh NPN - K2H15

Mã: HH002824

41.000 VNĐ
Mosfet kênh N 8N60C 600V 8A - J1H13
MOSFET IRF1404 KÊNH NPN - J3H9

MOSFET IRF1404 KÊNH NPN - J3H9

Mã: HH002548

10.000 VNĐ
MOSFET 13N50 N-Channel TO-220 - B3H6

MOSFET 13N50 N-Channel TO-220 - B3H6

Mã: HH002328

13.000 VNĐ
MOSFET IRFP260N KÊNH NPN - B10H8

MOSFET IRFP260N KÊNH NPN - B10H8

Mã: HH002024

40.000 VNĐ
Mosfet kênh N 09N03 09N03LA TO -252 30V 30A
Mosfet kênh NPN RU190N08 80V 190A - A6H8
Mosfet KÊNH P AO4407 30V 12A SOP8 - F9H15
Mosfet Kênh N IRFP250 200V 30A - TO247AC - B7H14
Mosfet Kênh N 9N50C 500V 9A TO220 - B7H16
Mosfet kênh N 12N60 600V 12A 12N60C - B7H17
Mosfet kênh N 6N60 600V 3.6A - B7H17
MOSFET IRF630 KÊNH Nchính hãng To220 - B7H11
-26%
Mosfet kênh N - IRFR3709/FR3709 - B7H20

Mosfet kênh N - IRFR3709/FR3709 - B7H20

Mã: HH000679

2.500 VNĐ 3.400 VNĐ
Mosfet kênh P - IRF9540 - TO220 - B7H14
Mosfet kênh N IRF540 100V 28A TO220 - B7H10