Bo mạch PLC

Sắp xếp theo:
Bo mạch PLC FX1N-14MT 8 in 6 out 24V

Bo mạch PLC FX1N-14MT 8 in 6 out 24V

Mã: HH004217

600.000 VNĐ
Bo mạch PLC FX2N 10MT 24VDC  không vỏ
Bo mạch PLC FX1N-40MR có vỏ

Bo mạch PLC FX1N-40MR có vỏ

Mã: HH002427

1.200.000 VNĐ
Bo mạch PLC FX3U-24MT 6AD 2DA 485 RTC có vỏ
Bo mạch PLC FX1N-24MT có vỏ / 14 in 10 out
Bo mạch PLC FX1N-20MR có vỏ

Bo mạch PLC FX1N-20MR có vỏ

Mã: HH001612

700.000 VNĐ
Bo mạch PLC fx1n-14MR có vỏ

Bo mạch PLC fx1n-14MR có vỏ

Mã: HH001611

550.000 VNĐ
Bo mạch PLC FX1N 20MR không vỏ / có 2AD
Bo mạch PLC Fx1N 40MT có vỏ

Bo mạch PLC Fx1N 40MT có vỏ

Mã: HH000012

1.200.000 VNĐ