CHIẾT ÁP

Sắp xếp theo:
Chiết áp đôi 5K RK097G - X2H20

Chiết áp đôi 5K RK097G - X2H20

Mã: HH003417

5.000 VNĐ
Chiết áp đôi 100K RK097G - X2H11
Chiết áp đôi 50K RK097G - X2H11
Chiết áp đôi 20K RK097G - X2H10
Chiết áp đôi 10K RK097G - X2H10
Chiết áp công tắc đơn 20K RV097NS - X2H8
Chiết áp công tắc đơn 5K RV097NS - X2H8
Chiết áp công tắc đơn 10K RV097NS - X2H7
Chiết áp đơn 50K RK097N - K1H11
Chiết áp đơn 100K RK097N - K1H11
Chiết áp đơn 20K RK097N - K1H14
Chiết áp đơn 10K RK097N - K1H14
Chiết áp đơn 5K RK097N - K1H12

Chiết áp đơn 5K RK097N - K1H12

Mã: HH002804

4.000 VNĐ
Chiết áp 500K 2W WTH116-1A-2W - J2H18
Chiết áp vi chỉnh 100K WXD3-13-2W - J3H4
Chiết áp vi chỉnh 1K WXD3-13-2W - G5H12
Chiết áp 470R 2W WTH118 - G5H11

Chiết áp 470R 2W WTH118 - G5H11

Mã: HH002043

11.000 VNĐ
Chiết áp 10K 2W WTH118 -2W - G5H10

Chiết áp 10K 2W WTH118 -2W - G5H10

Mã: HH002042

11.000 VNĐ
Chiết áp đơn RV097NS 10K - G5H8
Chiết áp vi chỉnh 10K WXD3-13-2W - A5H17
Chiết áp WH5-1A 10K - A5H16

Chiết áp WH5-1A 10K - A5H16

Mã: HH001274

7.500 VNĐ
Chiết áp WH5-1A 470R - A5H15

Chiết áp WH5-1A 470R - A5H15

Mã: HH001273

7.500 VNĐ