Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:
Diode 1N4148WT SOD323 0805 SMD (10 chiếc)
Nút nhấn 4 chân 12x12x7 mm cắm - K2H21
Nút nhấn 4 chân 12x12x9 mm cắm - K1H25
Nút nhấn 4 chân 6x6x8 mm cắm - K2H23
Nút nhấn 4 chân 12x12x8 mm cắm - K1H24
Đai ốc inox M4 - 10 chiếc - K2H23
Đai ốc inox M3 - 10 chiếc - K1H23
Relay 48V 10A 250V | SRD-48VDC-SL-C / K1H23
Nút nhấn 4 chân 6x6x9 mm cắm - K1H22
Nút nhấn 4 chân 6x6x6 mm cắm - K1H22
Nút nhấn 4 chân 6x6x10 mm cắm - K1H21
Nút nhấn 4 chân 6x6x13 mm cắm - K1H21
Nút nhấn 4 chân 6x6x11 mm cắm - J5H25
Nút nhấn 4 chân 6x6x12 mm cắm - J5H25
Nút nhấn 4 chân 12x12x13 mm cắm - J5H24
Nút nhấn 4 chân 12x12x6 mm cắm - K2H24
Nút nhấn 4 chân 12x12x12 mm cắm - J5H23
Nút nhấn 4 chân 12x12x5 mm cắm - K2H25
Nút nhấn 4 chân 12x12x11 mm cắm - J5H22
Nút nhấn 4 chân 12x12x16 mm cắm - K3H21
Nút nhấn 4 chân 6x6x13 mm cắm - J5H21
Nút nhấn 4 chân 6x6x17 mm DÁN - J4H25
Nút nhấn 4 chân 6x6x14 mm dán - J4H22
Nút nhấn 4 chân 6x6x4.3 mm dán -
IC INA128PA - F4H14

IC INA128PA - F4H14

Mã: HH003973

70.000 VNĐ
Tụ Tantalum 6.8nF 682 (10 chiếc) - J4H21
Tụ Tantalum 0.33nF 334 (10 chiếc) - J4H21
Tụ Tantalum 0.47uF 474 (10 chiếc) - J4H21
Tụ Tantalum 3.3nF 332 (10 chiếc) - J3H25
Tụ Tantalum 2.2uF 225 (10 chiếc) - J3H25
Tụ Tantalum 22nF 223 (10 chiếc) - J3H25
Tụ Tantalum 560pF 561 (10 chiếc) - J3H25
Tụ Tantalum 33nF 333 (10 chiếc) - J3H24
Tụ Tantalum 15pF 15 (10 chiếc) - J3H24
Tụ Tantalum 470pF 471 (10 chiếc) - J3H24
Tụ Tantalum 330pF 331 (10 chiếc) - J3H24