Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:

Jack GX12-7P 7 chân - X2H19

Mã: HH003412

Liên hệ

Jack GX20-8P 8 chân - X2H18

Mã: HH003411

Liên hệ

Jack GX20-3P 3 chân - X2H18

Mã: HH003410

Liên hệ

Jack GX20-7P 7 chân - X2H17

Mã: HH003409

Liên hệ

Jack GX20-5P 5 chân - X2H17

Mã: HH003408

Liên hệ

Cuộn cảm 8x10 47uH - X2H15

Mã: HH003406

Liên hệ
Chiết áp đôi 100K RK097G - X2H11
Chiết áp đôi 50K RK097G - X2H11
Chiết áp đôi 20K RK097G - X2H10
Chiết áp đôi 10K RK097G - X2H10
Chiết áp công tắc đơn 20K RV097NS - X2H8
Chiết áp công tắc đơn 5K RV097NS - X2H8
Chiết áp công tắc đơn 10K RV097NS - X2H7
Triac BT131 - 600V 11A  - X2H7

Triac BT131 - 600V 11A - X2H7

Mã: HH003389

700 VNĐ
Tụ nhôm SMD 220uF 50V - X2H6

Tụ nhôm SMD 220uF 50V - X2H6

Mã: HH003388

2.500 VNĐ
Arduino ESP8266 Wifi Shield - X3H1

Arduino ESP8266 Wifi Shield - X3H1

Mã: HH003383

129.000 VNĐ
Kit CNC Shield V3 - X2H4

Kit CNC Shield V3 - X2H4

Mã: HH003381

44.000 VNĐ
Kit CNC Shield V4 - X2H2

Kit CNC Shield V4 - X2H2

Mã: HH003379

60.000 VNĐ
Socket nạp ic bios SOP16 có dây đế - X2H3
Socket nạp ic bios SOP8 có dây đế - X2H2
Kit Phát Triển STM8S105K4T6C - X2H1
Module khuếch đại âm thanh LM386 - X1H20
Module WiFi ESP8266 5V Relay - X1H20

Module WiFi ESP8266 5V Relay - X1H20

Mã: HH003373

55.000 VNĐ
Module cảm biến chạm TTP223 v2 - X1H19