Bo mạch PLC không vỏ

Sắp xếp theo:
Bo mạch PLC FX2N 10MT 24VDC  không vỏ
Bo mạch PLC FX1N-10MR 12VDC  không vỏ - KHO B
Bo mạch PLC fx1n-14MR  không vỏ - KHO B
Bo mạch PLC Fx1n 10MR 24V không vỏ - KHO B