BIẾN TRỞ - CHIẾT ÁP

Sắp xếp theo:
Chiết áp đôi 5K RK097G - C5H14

Chiết áp đôi 5K RK097G - C5H14

Mã: HH003417

5.000 VNĐ
Chiết áp đôi 100K RK097G - C5H18
Chiết áp đôi 50K RK097G - C5H17
Chiết áp đôi 20K RK097G - C5H16
Chiết áp công tắc đơn 5K RV097NS - C5H19
Biến trở công suất RX20-T 1K5 100W
Biến trở công suất RX20-T 1R 100w
Biến trở công suất RX20-T 200R/100W
Biến Trở 500K 3006P-1-504 - K1H9
Biến Trở 50K 3006P-1-503 - K1H9

Biến Trở 50K 3006P-1-503 - K1H9

Mã: HH003014

2.000 VNĐ
Biến Trở 5K 3006P-1-502 - K1H9

Biến Trở 5K 3006P-1-502 - K1H9

Mã: HH003013

3.000 VNĐ
Biến Trở 100K 3006P-1-104 - X3H17
Biến Trở 10K 3006P-1-103 - X3H17
Biến Trở 1K 3006P-1-102 - X3H17

Biến Trở 1K 3006P-1-102 - X3H17

Mã: HH003010

3.000 VNĐ
Biến Trở 100R 3006P-1-101 - X3H17
Biến trở công suất RX20-T 50R 200W - Kho
Biến Trở Thanh Trượt B50K 75MM - K4H17
Biến Trở Thanh Trượt B20K 75MM - K4H19
Chiết áp đơn 50K RK097N - C5H12
Chiết áp đơn 100K RK097N - C5H13
Chiết áp đơn 20K RK097N - C5H11
Chiết áp đơn 5K RK097N - C5H9

Chiết áp đơn 5K RK097N - C5H9

Mã: HH002804

4.000 VNĐ
Biến trở công suất tròn BC1 100R 100W - KHO I
Biến trở công suất tròn BC1 50R 50W
BIẾN TRỞ VI CHỈNH 200K | 3296W-204 - E2H7
Biến trở công suất RX20-T 50W 50R - TỦ E
Biến trở công suất RX20-T 30W 100R -
Chiết áp vi chỉnh 1K WXD3-13-2W - A2H19