BIẾN TRỞ - CHIẾT ÁP

Sắp xếp theo:
Biến trở công suất tròn 30R 50W
Biến trở dán 100K 3x3mm

Biến trở dán 100K 3x3mm

Mã: HH003839

1.500 VNĐ
Biến trở dán 50K 3x3mm

Biến trở dán 50K 3x3mm

Mã: HH003838

1.500 VNĐ
Biến trở dán 10K 3x3mm

Biến trở dán 10K 3x3mm

Mã: HH003837

1.500 VNĐ
Biến trở dán 1K 3x3mm

Biến trở dán 1K 3x3mm

Mã: HH003836

1.500 VNĐ
Chiết áp đôi 5K RK097G - C5H14

Chiết áp đôi 5K RK097G - C5H14

Mã: HH003417

5.000 VNĐ
Chiết áp vi chỉnh 4K7 WXD3-13-2W / X2H16
Chiết áp đôi 100K RK097G - C5H18
Chiết áp đôi 50K RK097G - C5H17
Chiết áp đôi 20K RK097G - C5H16
Chiết áp đôi 10K RK097G - C5H15
Chiết áp công tắc đơn 5K RV097NS - C5H19
Biến trở công suất 1K5 100W

Biến trở công suất 1K5 100W

Mã: HH003362

85.000 VNĐ
Biến trở công suất 1R 100w

Biến trở công suất 1R 100w

Mã: HH003271

85.000 VNĐ
Biến trở công suất 200R/100W

Biến trở công suất 200R/100W

Mã: HH003235

80.000 VNĐ
Biến trở công suất tròn 150R 50W
Biến trở công suất tròn 1K5 50W
Biến Trở 500K 3006P-1-504 - K1H9
Biến Trở 50K 3006P-1-503 - K1H9

Biến Trở 50K 3006P-1-503 - K1H9

Mã: HH003014

2.000 VNĐ
Biến Trở 5K 3006P-1-502 - K1H9

Biến Trở 5K 3006P-1-502 - K1H9

Mã: HH003013

3.000 VNĐ
Biến Trở 100K 3006P-1-104 - i1H10
Biến Trở 10K 3006P-1-103 - i1H10
Biến Trở 1K 3006P-1-102 - i1H10

Biến Trở 1K 3006P-1-102 - i1H10

Mã: HH003010

3.000 VNĐ
Biến Trở 100R 3006P-1-101 - i1H10
Biến trở công suất 50R 200W - Kho
Biến Trở Thanh Trượt B50K 75MM - K4H17
Biến Trở Thanh Trượt B10K 75MM - K4H19
Biến Trở Thanh Trượt B20K 75MM - K4H19
Chiết áp đơn 50K RK097N - C5H12
Chiết áp đơn 100K RK097N - C5H13