BIẾN TRỞ - CHIẾT ÁP

Sắp xếp theo:
Chiết áp đôi 100K RK097G - C5H18
Chiết áp đôi 20K RK097G - C5H16
Biến trở công suất RX20-T 200R/100W
Chiết áp đơn 5K RK097N - C5H9

Chiết áp đơn 5K RK097N - C5H9

Mã: HH002804

4.000 VNĐ
Biến trở công suất RX20-T 50W 50R - TỦ E
Biến trở công suất RX20-T 30W 100R -
Chiết áp 470R 2W WTH118 - S1H12

Chiết áp 470R 2W WTH118 - S1H12

Mã: HH002043

7.000 VNĐ
Chiết áp vi chỉnh 10K WXD3-13-2W - A2H17
Biến trở công suất RX20-T 50W 1R - TỦ E
BIẾN TRỞ VI CHỈNH 10K | 3296W-103 - E2H6