TỤ ĐIỆN 2

Sắp xếp theo:
Tụ Hóa 2200uF 250V Chính Hãng JCCON D7H15
Tụ Hóa 1000uF 450V Chính Hãng JCCON D2H7
Tụ Hóa 470uF 450V Chính Hãng JCCON D8H24
Tụ chống sét 14D151K 150V - K2H20
Tụ SMD 104 100nF 1206 - 10 con

Tụ SMD 104 100nF 1206 - 10 con

Mã: HH004057

5.000 VNĐ
Tụ SMD 103 10nF 1206 - 10 con

Tụ SMD 103 10nF 1206 - 10 con

Mã: HH004056

4.500 VNĐ
Tụ SMD 102 1nF 1206 - 10 con

Tụ SMD 102 1nF 1206 - 10 con

Mã: HH004055

4.500 VNĐ
Tụ Tantalum 6.8nF 682 (10 chiếc) - J4H21
Tụ Tantalum 0.33nF 334 (10 chiếc) - J4H21
Tụ Tantalum 0.47uF 474 (10 chiếc) - J4H21
Tụ Tantalum 3.3nF 332 (10 chiếc) - J3H25
Tụ Tantalum 2.2uF 225 (10 chiếc) - J3H25
Tụ Tantalum 22nF 223 (10 chiếc) - J3H25
Tụ Tantalum 560pF 561 (10 chiếc) - J3H25
Tụ Tantalum 33nF 333 (10 chiếc) - J3H24
Tụ Tantalum 15pF 15 (10 chiếc) - J3H24
Tụ Tantalum 470pF 471 (10 chiếc) - J3H24
Tụ Tantalum 330pF 331 (10 chiếc) - J3H24
Tụ chống sét varistor 10D431K 430V - B2H17
Tụ hóa 1000uF - 10V / S3H22

Tụ hóa 1000uF - 10V / S3H22

Mã: HH003880

1.000 VNĐ
Tụ hóa 2200uF - 10V / A4H11

Tụ hóa 2200uF - 10V / A4H11

Mã: HH003879

1.500 VNĐ
Tụ hóa 2200uF - 6.3V / J5H20

Tụ hóa 2200uF - 6.3V / J5H20

Mã: HH003877

1.400 VNĐ
Tụ chống sét varistor 10D271K 270V - C2H23
Tụ Hóa JCCON 10000uF 80V loại tốt - X2H10
Tụ Hóa JCCON 10000uF 100V loại tốt - X4H18
Siêu tụ điện 2F 2.7V - X4H8

Siêu tụ điện 2F 2.7V - X4H8

Mã: HH003776

19.000 VNĐ
Siêu tụ điện 4F 5.5V - X4H7

Siêu tụ điện 4F 5.5V - X4H7

Mã: HH003775

56.000 VNĐ
Siêu tụ điện 10F 2.7V - X4H7

Siêu tụ điện 10F 2.7V - X4H7

Mã: HH003774

27.000 VNĐ
-50%
Tụ nhôm SMD 470uF 50V (tối thiểu 10c)

Tụ nhôm SMD 470uF 50V (tối thiểu 10c)

Mã: HH003352

3.000 VNĐ 6.000 VNĐ
Tụ nhôm SMD 470uF 35V - S5H20

Tụ nhôm SMD 470uF 35V - S5H20

Mã: HH003345

2.400 VNĐ
Tụ 10pF SMD 0805 - 10 con - KHO A

Tụ 10pF SMD 0805 - 10 con - KHO A

Mã: HH003286

2.000 VNĐ
Tụ hóa 1000uF 500V (Loại Tốt) - X2H5
Tụ kẹo CBB 103J 630V S2H1

Tụ kẹo CBB 103J 630V S2H1

Mã: HH002929

1.000 VNĐ
Tụ Hóa 470uF 450V loại tốt - K5H13
Tụ Hóa 4.7uF-250V - B3H23

Tụ Hóa 4.7uF-250V - B3H23

Mã: HH002876

1.300 VNĐ
Tụ bếp từ 3uF 275V - K3H13

Tụ bếp từ 3uF 275V - K3H13

Mã: HH002848

7.000 VNĐ
Tụ tantalum 33pF - D1H19

Tụ tantalum 33pF - D1H19

Mã: HH002628

300 VNĐ
Tụ 2.2uF 275V - J4H3

Tụ 2.2uF 275V - J4H3

Mã: HH002593

5.000 VNĐ
Tụ tantalum 680pF - J1H15

Tụ tantalum 680pF - J1H15

Mã: HH002557

300 VNĐ
Tụ quạt CBB61 4uF 450V - S3H13

Tụ quạt CBB61 4uF 450V - S3H13

Mã: HH002408

10.000 VNĐ
Tụ 102 - 1nF SMD 0805 10 con - KHO C
Tụ CBB 473 400V - C3H12

Tụ CBB 473 400V - C3H12

Mã: HH002145

1.000 VNĐ