QUẠT TẢN NHIỆT

Sắp xếp theo:
Quạt tản nhiệt 6x6x1.5cm 5V

Quạt tản nhiệt 6x6x1.5cm 5V

Mã: HH004839

10.000 VNĐ
Quạt tản nhiệt 6010 6x6x1cm 5V

Quạt tản nhiệt 6010 6x6x1cm 5V

Mã: HH004838

10.000 VNĐ
Keo tản nhiệt HY510   D6H18

Keo tản nhiệt HY510 D6H18

Mã: HH004783

10.000 VNĐ
Quạt tản nhiệt 6020 6x6x2cm 12V

Quạt tản nhiệt 6020 6x6x2cm 12V

Mã: HH004740

20.000 VNĐ
Quạt tản nhiệt 8015 8x8x1.5cm 24VDC
Quạt tản nhiệt 9225 9x9x2.5cm 24V
Quạt tản nhiệt 12x12x2.5cm 12025 24V DC
Quạt tản nhiệt 8025 24V 8x8x2.5cm
Tụ quạt CBB61 4uF 450V - S3H13

Tụ quạt CBB61 4uF 450V - S3H13

Mã: HH002408

10.000 VNĐ
Quạt tản nhiệt 4010 5V 4x4cm 0.2A
Tụ quạt CBB61 1.5uF 450V - C3H20
Tụ quạt CBB61 2uF 450V - C3H19

Tụ quạt CBB61 2uF 450V - C3H19

Mã: HH001635

8.000 VNĐ
Tụ quạt CBB61 1uF 450V - C3H18

Tụ quạt CBB61 1uF 450V - C3H18

Mã: HH001625

6.000 VNĐ
Quạt tản nhiệt 6020 6x6x2cm 5V

Quạt tản nhiệt 6020 6x6x2cm 5V

Mã: HH001146

18.000 VNĐ