QUẠT TẢN NHIỆT

Sắp xếp theo:
Quạt tản nhiệt 6x6x1.5cm 5V

Quạt tản nhiệt 6x6x1.5cm 5V

Mã: HH004839

15.000 VNĐ

Quạt tản nhiệt 6x6x1cm 5V

Mã: HH004838

Liên hệ
Keo tản nhiệt HY510   i9H21

Keo tản nhiệt HY510 i9H21

Mã: HH004783

10.000 VNĐ
Quạt tản nhiệt 6x6x2cm 12VDC -

Quạt tản nhiệt 6x6x2cm 12VDC -

Mã: HH004740

15.000 VNĐ
Quạt tản nhiệt 4x4x1cm 12VDC -

Quạt tản nhiệt 4x4x1cm 12VDC -

Mã: HH004739

12.000 VNĐ
Quạt tản nhiệt 8x8x1.5cm 24VDC -
Quạt tản nhiệt 12x12x2.5cm 12VDC -
Quạt tản nhiệt 12x12x3.8cm 12VDC -
Quạt tản nhiệt 9x9x2.5cm 24VDC -
Quạt tản nhiệt 8x8x2.5cm 12VDC -
Quạt tản nhiệt 12x12x2.5cm 24VDC -
Quạt tản nhiệt 8x8x2.5cm 24VDC - 8025
Tụ 2.5uF/450VAC Tụ quạt 2.5uF/450V - C2H14
Tụ 5uF/450VAC Tụ quạt 5uF/450V - J4H2
Tụ 4uF/450VAC Tụ quạt 4uF/450V - i6h9
Quạt tản nhiệt 4010 5V 4x4cm 0.2A -
Tụ 1.5uF/450VAC Tụ quạt 1.5uF/450V - C3H20
Tụ 2uF/450VAC Tụ quạt 2uF/450V - C3H19
Tụ 1uF/450VAC Tụ quạt 1uF/450V - C3H18
Quạt tản nhiệt 6020 5V 6x6x2cm

Quạt tản nhiệt 6020 5V 6x6x2cm

Mã: HH001146

16.000 VNĐ