QUẠT TẢN NHIỆT

Sắp xếp theo:
Quạt tản nhiệt 6x6x1.5cm 5V

Quạt tản nhiệt 6x6x1.5cm 5V

Mã: HH004839

15.000 VNĐ

Quạt tản nhiệt 6x6x1cm 5V

Mã: HH004838

Liên hệ
Keo tản nhiệt HY510   D6H18

Keo tản nhiệt HY510 D6H18

Mã: HH004783

10.000 VNĐ
Quạt tản nhiệt 6x6x2cm 12VDC -

Quạt tản nhiệt 6x6x2cm 12VDC -

Mã: HH004740

15.000 VNĐ
Quạt tản nhiệt 4x4x1cm 12VDC -

Quạt tản nhiệt 4x4x1cm 12VDC -

Mã: HH004739

12.000 VNĐ
Quạt tản nhiệt 8x8x1.5cm 24VDC -
Quạt tản nhiệt 12x12x2.5cm 12VDC -
Quạt tản nhiệt 12038 12V 12x12x3.8cm
Quạt tản nhiệt 9x9x2.5cm 24VDC -
Quạt tản nhiệt 8x8x2.5cm 12VDC -
Quạt tản nhiệt 12x12x2.5cm 24VDC -
Quạt tản nhiệt 8x8x2.5cm 24VDC - 8025
Tụ quạt CBB61 2.5uF 450V - C2H14
Tụ quạt CBB61 5uF 450V - J4H2

Tụ quạt CBB61 5uF 450V - J4H2

Mã: HH002592

14.000 VNĐ
Tụ quạt CBB61 4uF 450V - i6h9

Tụ quạt CBB61 4uF 450V - i6h9

Mã: HH002408

10.000 VNĐ
Quạt tản nhiệt 4010 5V 4x4cm 0.2A -
Tụ quạt CBB61 1.5uF 450V - C3H20
Tụ quạt CBB61 2uF 450V - C3H19

Tụ quạt CBB61 2uF 450V - C3H19

Mã: HH001635

8.000 VNĐ
Tụ quạt CBB61 1uF 450V - C3H18

Tụ quạt CBB61 1uF 450V - C3H18

Mã: HH001625

6.000 VNĐ
Quạt tản nhiệt 6020 5V 6x6x2cm

Quạt tản nhiệt 6020 5V 6x6x2cm

Mã: HH001146

16.000 VNĐ