Bộ đếm Encoder 22

Sắp xếp theo:
Bộ mã hóa encoder E6B2-CWZ6C 600 xung
Bộ mã hóa encoder E6B2-CWZ6C 100 xung
Bộ mã hóa encoder E6B2-CWZ6C 2000 xung
Bộ mã hóa encoder E6B2-CWZ6C 1000 xung
Bộ mã hóa encoder E6B2-CWZ6C 360 xung
Khớp nối encoder kim loại D19L25 8x8mm - C1H18
Khớp nối encoder kim loại D19L25 6x6mm - C1H16