Dây cáp 22

Sắp xếp theo:
-33%
Dây nguồn USB tăng áp từ 5V lên 9V jack DC tròn 5.5mm - B5H8
Dây kết nối 3 chân SM 3P 30cm - S5H14
Cáp nạp cho màn hình OP320-A

Cáp nạp cho màn hình OP320-A

Mã: HH003224

60.000 VNĐ
Dây cáp dẹt 14 sợi - 1m

Dây cáp dẹt 14 sợi - 1m

Mã: HH002913

10.000 VNĐ
Dây cáp cổng COM DB9 RS232 đực cái 1.4m
Dây cáp cổng COM DB9 RS232 cái cái 1.4m
-33%
Dây chia giắc DC 5.5-2.1mm ra 2 đầu - K2H10

Dây chia giắc DC 5.5-2.1mm ra 2 đầu - K2H10

Mã: HH001811

10.000 VNĐ 15.000 VNĐ
Dây Anten 433Mhz - 1.5m- A5H13

Dây Anten 433Mhz - 1.5m- A5H13

Mã: HH001594

20.000 VNĐ
Dây cáp màu đực đực 40Px20cm - A2H17
Dây Pin 9V - X4H22

Dây Pin 9V - X4H22

Mã: HH001370

2.500 VNĐ
Dây cáp dẹt 26 sợi - 1m -

Dây cáp dẹt 26 sợi - 1m -

Mã: HH001259

12.000 VNĐ
Dây cáp dẹt 40 sợi - 1 mét -

Dây cáp dẹt 40 sợi - 1 mét -

Mã: HH001260

17.000 VNĐ
-25%
Dây cáp USB 2 đầu đực dài 1 mét

Dây cáp USB 2 đầu đực dài 1 mét

Mã: HH000958

15.000 VNĐ 20.000 VNĐ
Dây cáp màu đực cái 40Px20cm - A2H18
Dây cáp màu cái cái 40Px20cm - A2H19
Dây cáp Mini USB dài 30cm cho Arduino nano