Dây cáp 22

Sắp xếp theo:
Dây cáp dẹt 26 sợi - 1m

Dây cáp dẹt 26 sợi - 1m

Mã: HH004829

14.000 VNĐ
Dây kết nối 4 chân SM 4P 30cm - S5H15
Dây kết nối 3 chân SM 3P 30cm - S5H14
Cáp nạp cho màn hình OP320-A

Cáp nạp cho màn hình OP320-A

Mã: HH003224

80.000 VNĐ
Dây cáp USB hai đầu cái

Dây cáp USB hai đầu cái

Mã: HH003050

15.000 VNĐ
-15%
Dây nối dài DC 5.5-2.1mm đực cái 3 mét - I7H12

Dây nối dài DC 5.5-2.1mm đực cái 3 mét - I7H12

Mã: HH002977

22.000 VNĐ 26.000 VNĐ
Dây cáp dẹt 14 sợi - 1m

Dây cáp dẹt 14 sợi - 1m

Mã: HH002913

10.000 VNĐ
Dây nguồn số 8 / jack nguồn số 8 - S2H2
Dây thít 4x200mm (gói 400c) - X1H5

Dây thít 4x200mm (gói 400c) - X1H5

Mã: HH002283

60.000 VNĐ
Dây cáp USB máy in vuông 3m chống nhiễu
Dây cáp USB máy in vuông 1.5m chống nhiễu
Dây cáp cổng COM DB9 RS232 đực đực 1.4m
Dây cáp cổng COM DB9 RS232 đực cái 1.4m
Dây cáp cổng COM DB9 RS232 cái cái 1.4m
Dây cáp micro USB dài 30cm

Dây cáp micro USB dài 30cm

Mã: HH001810

10.000 VNĐ
Dây Thít 3x100mm - B7H4

Dây Thít 3x100mm - B7H4

Mã: HH001761

300 VNĐ
CÁP NẠP USB-SC09 CHO PLC MITSUBISHI FX
Dây Anten 433Mhz - 1.5m- A5H25

Dây Anten 433Mhz - 1.5m- A5H25

Mã: HH001594

60.000 VNĐ
Dây Pin 9V - X4H22

Dây Pin 9V - X4H22

Mã: HH001370

2.500 VNĐ
Dây cáp 10 sợi - XH2.54 - A2H16 (KA5H2)
Dây cáp 8 sợi - XH2.54 - A2H14 (KA5H2)
Dây cáp 7 sợi - XH2.54 - A2H13 (KA5H2)
Dây cáp 9 sợi - XH2.54 - A2H15 (KA5H2)
Dây cáp dẹt 20 sợi - 1m -

Dây cáp dẹt 20 sợi - 1m -

Mã: HH001259

12.000 VNĐ
Dây cáp dẹt 40 sợi - 1 mét -

Dây cáp dẹt 40 sợi - 1 mét -

Mã: HH001260

17.000 VNĐ
Dây cáp dẹt 16 sợi - 1m -

Dây cáp dẹt 16 sợi - 1m -

Mã: HH001258

10.000 VNĐ
Dây cáp 4 sợi - XH2.54 - A2H10 (KA5H2)