CỌC - VÍT - KẸP

Sắp xếp theo:
Đai ốc inox M4 - 10 chiếc - X5H6
Cọc đồng M3 35+6mm đực-cái - J1H24
Cọc đồng M3 30mm cái-cái - J1H23
Cọc đồng M3 30+6mm đực-cái - J1H22
Cọc đồng M3 25+6mm đực-cái - J1H22
Cọc đồng M3 15mm cái-cái - J1H21
Đầu cốt chữ Y SV1.25-3 Màu đen - X1H4
Đầu cốt chữ Y SV1.25-3S Màu xanh - X1H5
Đầu cốt chữ Y SV1.25-3 Màu đỏ - K5H9
Đầu cốt chữ Y SV1.25-4S Màu đen - S2H11
Ốc vít ren mịn M3*10m (10 chiếc) - X3H1
Ốc gá cho động cơ 775 M4*10   X5H1
Socket kẹp ic nạp BIOS SOP16 - K3H3
LỤC GIÁC HEXA 2mm cho kẹp mũi khoan - J5H3
cọc đồng M3 40+6mm đực-cái  - B7H24
Cọc đồng M3 20+6mm đực-cái - K3H23
Kẹp lưỡi cắt 3.17mm - B6H24

Kẹp lưỡi cắt 3.17mm - B6H24

Mã: HH002195

13.000 VNĐ
Đầu cốt chữ Y SV2-4S - 100 chiếc - J3H11
cọc đồng M3x40mm - A8H21

cọc đồng M3x40mm - A8H21

Mã: HH001433

3.000 VNĐ