CỌC - VÍT - KẸP

Sắp xếp theo:
Đai ốc inox M4 - 10 chiếc - i7H25
Đai ốc inox M3 - 10 chiếc  - i7H24
Kẹp giữ mạch Pro'skit SN-390

Kẹp giữ mạch Pro'skit SN-390

Mã: HH003927

220.000 VNĐ
Cọc đồng M3 35+6mm đực-cái - J1H24
Cọc đồng M3 30mm cái-cái - J1H23
Cọc đồng M3 30+6mm đực-cái - J1H22
Cọc đồng M3 25+6mm đực-cái - J1H22
Cọc đồng M3 15mm cái-cái - J1H21
Cọc đồng M3 15+6mm đực-cái - J1H22
Cốt chữ Y kết nối TB-1510 / S4H20
Đầu cốt chữ Y SV2-4 -100 chiếc- K5H8