CỌC - VÍT - KẸP

Sắp xếp theo:
Đai ốc inox M4 - 10 chiếc - X5H6
Đai ốc inox M3 - 10 chiếc  - i7H24
Cọc đồng M3 35+6mm đực-cái - J1H24
Cọc đồng M3 30mm cái-cái - J1H23
Cọc đồng M3 30+6mm đực-cái - J1H22
Cọc đồng M3 25+6mm đực-cái - J1H22
Cọc đồng M3 15mm cái-cái - J1H21
Cọc đồng M3 15+6mm đực-cái - J1H22
Cốt chữ Y kết nối TB-1510 / S4H20
Đầu cốt chữ Y SV2-4 -100 chiếc- K5H8
Ốc vít ren mịn M3*10m (10 chiếc) - X3H1
Ốc gá cho động cơ 775 M4*10   X5H1
Socket kẹp ic nạp BIOS SOP16 - K3H3
LỤC GIÁC HEXA 2mm cho kẹp mũi khoan - J5H3