IGBT 22

Sắp xếp theo:
IGBT H25R1203 - 25A 1200V - B4H12

IGBT H25R1203 - 25A 1200V - B4H12

Mã: HH004777

21.000 VNĐ
IGBT H30R1353 - 30A 1350V - B4H11

IGBT H30R1353 - 30A 1350V - B4H11

Mã: HH004776

27.000 VNĐ