Bộ chuyển đổi

Sắp xếp theo:
Bộ chuyển đổi RS232 sang RS422/RS485 (KA4H1)
Module chuyển đổi RS232 sang RS485 I4H24
Module chuyển đổi PLC 4-20mA sang 0-10V - i5H7