Vi mạch IC 22

Sắp xếp theo:
-29%
IC MCU STM32F100C8T6 (tương đương STM32F103C8T6)

IC MCU STM32F100C8T6 (tương đương STM32F103C8T6)

Mã: HH004846

25.000 VNĐ 35.000 VNĐ
-43%
IC MCU GD32F103C8T6 THAY THẾ CHO STM32F103C8T6

IC MCU GD32F103C8T6 THAY THẾ CHO STM32F103C8T6

Mã: HH004836

20.000 VNĐ 35.000 VNĐ
IC nguồn LM2576 HVS 12V - J3H22

IC nguồn LM2576 HVS 12V - J3H22

Mã: HH003944

9.000 VNĐ
IC VIPER22A - SOP8 - X5H7

IC VIPER22A - SOP8 - X5H7

Mã: HH003809

12.000 VNĐ
IC OPTO TRANS EL3H7 SOP4 SMD - X3H17
IC TPS5430 HSOP8 / IC TPS5430DDA HSOP8 - S2H5
IC cách ly quang TLP521-2 F6H3

IC cách ly quang TLP521-2 F6H3

Mã: HH003021

4.500 VNĐ
-17%
IC OPTO MOC3023 DIP6 - F6H3

IC OPTO MOC3023 DIP6 - F6H3

Mã: HH002973

5.000 VNĐ 6.000 VNĐ
Ic nguồn LNK306PN - E1H10

Ic nguồn LNK306PN - E1H10

Mã: HH002860

12.000 VNĐ
IC OPTO TRANS PS2801-1 SMD DIP4 50mA 80V - E1H8
IC OPTO TRANS PS2801-4 SMD SSOP16 50mA 80V - E1H8
IC 74LS93 - E1H5

IC 74LS93 - E1H5

Mã: HH002701

14.000 VNĐ
IC EEPROM 24C64 AT24C64 DIP8 - F3H7

IC EEPROM 24C64 AT24C64 DIP8 - F3H7

Mã: HH002692

3.500 VNĐ
IC OB2226SP DIP-7 - E1H1

IC OB2226SP DIP-7 - E1H1

Mã: HH002684

9.000 VNĐ
IC TDA7439 - E1H1

IC TDA7439 - E1H1

Mã: HH002681

10.000 VNĐ
IC UC3844B - DIP8 - F4H6

IC UC3844B - DIP8 - F4H6

Mã: HH002649

5.500 VNĐ
IC 74HC125D sop14 - F9H13

IC 74HC125D sop14 - F9H13

Mã: HH002469

3.000 VNĐ
IC EPROM 93C66 SOP8 - F6H10

IC EPROM 93C66 SOP8 - F6H10

Mã: HH002456

4.000 VNĐ
IC EPROM 93C46 - F6H10

IC EPROM 93C46 - F6H10

Mã: HH002454

4.000 VNĐ
IC EL357N SOP-4 Everlight - F9H4

IC EL357N SOP-4 Everlight - F9H4

Mã: HH002346

2.000 VNĐ
-40%
IC MCU STM8S105S4T6C

IC MCU STM8S105S4T6C

Mã: HH002299

15.000 VNĐ 25.000 VNĐ
IC DAC0832LCN - F3H10

IC DAC0832LCN - F3H10

Mã: HH002250

20.000 VNĐ
IC ADC0832CCN - F3H10

IC ADC0832CCN - F3H10

Mã: HH002249

10.000 VNĐ
IC SP485 DIP8 / chính hãng SIPEX - F4H15
IC MOC3063 DIP6 - F4H20

IC MOC3063 DIP6 - F4H20

Mã: HH001804

4.000 VNĐ
IC MBI5024GF SOP24 - J1H16

IC MBI5024GF SOP24 - J1H16

Mã: HH001793

3.500 VNĐ
IC MC34063 - SOP8 - F10H4

IC MC34063 - SOP8 - F10H4

Mã: HH001524

4.000 VNĐ
IC EEPROM 24C02 DIP8 - F3H6

IC EEPROM 24C02 DIP8 - F3H6

Mã: HH001499

3.000 VNĐ
IC PC814 Dip-4 AC input - F4H2

IC PC814 Dip-4 AC input - F4H2

Mã: HH001472

3.000 VNĐ
IC thời gian thực DS1302 DIP8 - F3H5
IC MOC3020 DIP6 - F3H14

IC MOC3020 DIP6 - F3H14

Mã: HH001368

5.000 VNĐ
IC MAX3232 - DIP - F3H12

IC MAX3232 - DIP - F3H12

Mã: HH001311

3.800 VNĐ
IC LM1117 ASM1117 1.8V SOT-223 - F6H8
IC KA3842 UC3842 DIP8 - F4H5

IC KA3842 UC3842 DIP8 - F4H5

Mã: HH001212

4.500 VNĐ
IC PC814 SOP-4 AC INPUT - S5H10

IC PC814 SOP-4 AC INPUT - S5H10

Mã: HH001184

3.000 VNĐ
IC Viper22A DIP8 / chính hãng ST - F4H7
IC EEPROM 24C256 - DIP8 - F3H8

IC EEPROM 24C256 - DIP8 - F3H8

Mã: HH001083

10.000 VNĐ
IC MCP2551 DIP8 - F6H8

IC MCP2551 DIP8 - F6H8

Mã: HH000938

10.000 VNĐ
IC MT8870DE MT8870 DIP18 - F3H14

IC MT8870DE MT8870 DIP18 - F3H14

Mã: HH000936

5.000 VNĐ
IC dán cách ly quang Opto PC817 SOP4 - F9H12
IC MAX485 SOP-8 CHÂN DÁN - F9H5

IC MAX485 SOP-8 CHÂN DÁN - F9H5

Mã: HH000816

3.000 VNĐ
IC tạo xung ICL8038 DIP14 - F3H4

IC tạo xung ICL8038 DIP14 - F3H4

Mã: HH000797

10.000 VNĐ
IC nguồn MC34063 DIP8 - F4H7

IC nguồn MC34063 DIP8 - F4H7

Mã: HH000761

6.000 VNĐ
IC DS1307 - DIP8 - F3H5

IC DS1307 - DIP8 - F3H5

Mã: HH000590

4.000 VNĐ