Vi mạch IC 22

Sắp xếp theo:
IC MCU STM8S105K4T6C

IC MCU STM8S105K4T6C

Mã: HH004845

21.000 VNĐ
IC STM32F103R8T6

IC STM32F103R8T6

Mã: HH004844

30.000 VNĐ
IC GD32F103C8T6 THAY THẾ CHO STM32F103C8T6
IC CD4027 DIP16 - B5H23

IC CD4027 DIP16 - B5H23

Mã: HH004008

5.000 VNĐ
IC nguồn LM2576 HVS 12V - J3H22

IC nguồn LM2576 HVS 12V - J3H22

Mã: HH003944

9.000 VNĐ
-50%
IC TM1628 SOP28 Led Driver - J3H21

IC TM1628 SOP28 Led Driver - J3H21

Mã: HH003938

4.000 VNĐ 8.000 VNĐ
IC chức năng A42S TP358TP-SR - B7H8
IC LF347 SOP14 - D10H24

IC LF347 SOP14 - D10H24

Mã: HH003862

8.000 VNĐ
IC VIPER22A - SOP8 - X5H7

IC VIPER22A - SOP8 - X5H7

Mã: HH003809

12.000 VNĐ
IC LM385-2.5V TO226 LM385B25 - X4H6

IC LM385-2.5V TO226 LM385B25 - X4H6

Mã: HH003773

7.500 VNĐ
IC OPTO TRANS EL3H7 SOP4 SMD - X3H17
IC 74LS126A DIP14 - S4H2

IC 74LS126A DIP14 - S4H2

Mã: HH003290

12.000 VNĐ
IC TPS5430 HSOP8 / IC TPS5430DDA HSOP8 - S2H5
IC cách ly quang TLP521-2 F6H3

IC cách ly quang TLP521-2 F6H3

Mã: HH003021

4.500 VNĐ
-17%
IC OPTO MOC3023 DIP6 - F6H3

IC OPTO MOC3023 DIP6 - F6H3

Mã: HH002973

5.000 VNĐ 6.000 VNĐ
IC MAX809 SMD - X1H3

IC MAX809 SMD - X1H3

Mã: HH002930

3.000 VNĐ
IC MCP6002I I/SN Microchip - K4H20

IC MCP6002I I/SN Microchip - K4H20

Mã: HH002896

8.000 VNĐ
IC CD4023BE DIP14 - K4H13

IC CD4023BE DIP14 - K4H13

Mã: HH002879

7.000 VNĐ
IC LM331N - DIP8 - K4H13

IC LM331N - DIP8 - K4H13

Mã: HH002878

8.000 VNĐ
Ic nguồn LNK306PN - E1H10

Ic nguồn LNK306PN - E1H10

Mã: HH002860

12.000 VNĐ
IC LM348N DIP14 TI - K3H15

IC LM348N DIP14 TI - K3H15

Mã: HH002850

8.000 VNĐ
IC TL084C SOP14 ST - E1H9

IC TL084C SOP14 ST - E1H9

Mã: HH002818

5.500 VNĐ
IC CD4043BE - DIP16 - E1H9

IC CD4043BE - DIP16 - E1H9

Mã: HH002813

6.000 VNĐ
IC CD4073BE - DIP14 - E1H9

IC CD4073BE - DIP14 - E1H9

Mã: HH002812

9.000 VNĐ
IC MAX813L SMD - E1H6

IC MAX813L SMD - E1H6

Mã: HH002811

4.000 VNĐ
IC nguồn STRG6352 STR6352 - J2H15

IC nguồn STRG6352 STR6352 - J2H15

Mã: HH002802

15.000 VNĐ
IC OPTO TRANS PS2801-1 SMD DIP4 50mA 80V - E1H8
IC OPTO TRANS PS2801-4 SMD SSOP16 50mA 80V - E1H8
IC 74LS93 - E1H5

IC 74LS93 - E1H5

Mã: HH002701

14.000 VNĐ
IC CD4051 DIP16 - E1H2

IC CD4051 DIP16 - E1H2

Mã: HH002697

4.000 VNĐ
IC CD4020 DIP16 - E1H2

IC CD4020 DIP16 - E1H2

Mã: HH002696

4.000 VNĐ
IC EEPROM 24C64 AT24C64 DIP8 - F3H7

IC EEPROM 24C64 AT24C64 DIP8 - F3H7

Mã: HH002692

3.500 VNĐ
IC OB2226SP DIP-7 - E1H1

IC OB2226SP DIP-7 - E1H1

Mã: HH002684

9.000 VNĐ
IC TDA7439 - E1H1

IC TDA7439 - E1H1

Mã: HH002681

10.000 VNĐ
IC UC3844B - DIP8 - F4H6

IC UC3844B - DIP8 - F4H6

Mã: HH002649

5.500 VNĐ
IC boot áp XL6009 / IC XL6009 - F10H14
IC 74HC125D sop14 - F9H13

IC 74HC125D sop14 - F9H13

Mã: HH002469

3.000 VNĐ
IC EPROM 93C66 SOP8 - F6H10

IC EPROM 93C66 SOP8 - F6H10

Mã: HH002456

4.000 VNĐ
IC EPROM 93C46 - F6H10

IC EPROM 93C46 - F6H10

Mã: HH002454

4.000 VNĐ
IC EL357N SOP-4 Everlight - F9H4

IC EL357N SOP-4 Everlight - F9H4

Mã: HH002346

2.000 VNĐ
IC MCU STM8S105S4T6C

IC MCU STM8S105S4T6C

Mã: HH002299

20.000 VNĐ
IC NE5532 / IC OP-AMP NE5532 hãng TI - F4H4
IC DAC0832LCN - F3H10

IC DAC0832LCN - F3H10

Mã: HH002250

20.000 VNĐ
IC ADC0832CCN - F3H10

IC ADC0832CCN - F3H10

Mã: HH002249

10.000 VNĐ
IC Nháy theo nhạc KA2284 - F4H14

IC Nháy theo nhạc KA2284 - F4H14

Mã: HH002221

3.000 VNĐ