Vi mạch IC 22

Sắp xếp theo:
IC MCU STM8S105K4T6C

IC MCU STM8S105K4T6C

Mã: HH004845

30.000 VNĐ
IC STM32F103R8T6

IC STM32F103R8T6

Mã: HH004844

70.000 VNĐ
IC GD32F103C8T6 THAY THẾ CHO STM32F103C8T6
IC nguồn THX203H - B2H16

IC nguồn THX203H - B2H16

Mã: HH004778

5.000 VNĐ
IC nguồn hạ áp DC-DC XL1509 Adj SOP8 - F8H3
IC nguồn hạ áp DC-DC XL1509 12V SOP8 - F8H9
IC khuếch đại âm thanh TDA2050 32W - S2H22
IC nguồn Viper53 DIP8 chính hãng ST - S2H22
IC CD4027 DIP16 - B5H23

IC CD4027 DIP16 - B5H23

Mã: HH004008

5.000 VNĐ
IC nguồn LM2576 HVS 12V - J3H22

IC nguồn LM2576 HVS 12V - J3H22

Mã: HH003944

12.000 VNĐ
IC Audio JRC 4580D DIP8 - J3H21

IC Audio JRC 4580D DIP8 - J3H21

Mã: HH003940

5.000 VNĐ
IC TM1628 SOP28 Led Driver - J3H21

IC TM1628 SOP28 Led Driver - J3H21

Mã: HH003938

8.000 VNĐ
IC hiển thị led 7 thanh 74LS247 - A4H22
IC chức năng A42S TP358TP-SR - B7H8
IC LF347 SOP14 - D10H24

IC LF347 SOP14 - D10H24

Mã: HH003862

8.000 VNĐ
IC LF347N DIP14 - X5H16

IC LF347N DIP14 - X5H16

Mã: HH003861

10.000 VNĐ
IC VIPER22A - SOP8 - X5H7

IC VIPER22A - SOP8 - X5H7

Mã: HH003809

12.000 VNĐ
IC LM385-2.5V TO226 LM385B25 - X4H6

IC LM385-2.5V TO226 LM385B25 - X4H6

Mã: HH003773

7.500 VNĐ
IC LM385-1.2V TO226 LM385B12 - X4H5

IC LM385-1.2V TO226 LM385B12 - X4H5

Mã: HH003771

7.500 VNĐ
IC OPTO 4N35 SOP6 - D8H22

IC OPTO 4N35 SOP6 - D8H22

Mã: HH003747

4.000 VNĐ
IC nguồn TEA1506P - J4H12

IC nguồn TEA1506P - J4H12

Mã: HH003322

13.000 VNĐ
IC 74LS126A DIP14 - S4H2

IC 74LS126A DIP14 - S4H2

Mã: HH003290

12.000 VNĐ
IC nguồn 78M15 TO252 7815 - B4H7

IC nguồn 78M15 TO252 7815 - B4H7

Mã: HH003287

2.500 VNĐ
IC TPS5430 HSOP8 / IC TPS5430DDA HSOP8 - S2H5
IC cách ly quang TLP521-2 F6H3

IC cách ly quang TLP521-2 F6H3

Mã: HH003021

4.500 VNĐ
IC LM2901 - SMD14 - F6H1

IC LM2901 - SMD14 - F6H1

Mã: HH003003

4.000 VNĐ
-17%
IC OPTO MOC3023 DIP6 - F6H3

IC OPTO MOC3023 DIP6 - F6H3

Mã: HH002973

5.000 VNĐ 6.000 VNĐ
IC nguồn 5V LM2576HVT-5.0

IC nguồn 5V LM2576HVT-5.0

Mã: HH001736

11.000 VNĐ
IC 74HC04 DIP14 - F1H14

IC 74HC04 DIP14 - F1H14

Mã: HH000031

4.000 VNĐ
IC MAX809 SMD - X1H3

IC MAX809 SMD - X1H3

Mã: HH002930

3.000 VNĐ
IC MCP6002I I/SN Microchip - K4H20

IC MCP6002I I/SN Microchip - K4H20

Mã: HH002896

8.000 VNĐ
IC CD4023BE DIP14 - K4H13

IC CD4023BE DIP14 - K4H13

Mã: HH002879

7.000 VNĐ
IC LM331N - DIP8 - K4H13

IC LM331N - DIP8 - K4H13

Mã: HH002878

8.000 VNĐ
Ic nguồn LNK306PN - E1H10

Ic nguồn LNK306PN - E1H10

Mã: HH002860

12.000 VNĐ
IC LM348N DIP14 TI - K3H15

IC LM348N DIP14 TI - K3H15

Mã: HH002850

8.000 VNĐ
IC TL084C SOP14 ST - E1H9

IC TL084C SOP14 ST - E1H9

Mã: HH002818

5.500 VNĐ
IC CD4043BE - DIP16 - E1H9

IC CD4043BE - DIP16 - E1H9

Mã: HH002813

6.000 VNĐ
IC CD4073BE - DIP14 - E1H9

IC CD4073BE - DIP14 - E1H9

Mã: HH002812

9.000 VNĐ
IC MAX813L SMD - E1H6

IC MAX813L SMD - E1H6

Mã: HH002811

4.000 VNĐ
IC nguồn STRG6352 STR6352 - J2H15

IC nguồn STRG6352 STR6352 - J2H15

Mã: HH002802

15.000 VNĐ
IC nhạc
IC OPTO TRANS PS2801-1 SMD DIP4 50mA 80V - E1H8
IC OPTO TRANS PS2801-4 SMD SSOP16 50mA 80V - E1H8
IC TL064C SOP-14 - E1H7

IC TL064C SOP-14 - E1H7

Mã: HH002776

6.000 VNĐ
IC 74LS93 - E1H5

IC 74LS93 - E1H5

Mã: HH002701

14.000 VNĐ