Điện trở công suất 22

Sắp xếp theo:
Biến trở công suất RX20-T 10R 100w
Điện trở nhôm RX24 1K 25W - A4H25
Điện Trở Xả Vỏ Nhôm 200W 10R RXLG200-10R
Điện trở nhôm RX24 10K 50W - A6H24
Điện trở nhôm RX24 1K 100W - A7H24
Điện trở nhôm RX24 1K 50W - A6H23
Điện trở nhôm RX24 0.5R 50W - A5H22
Điện trở nhôm RX24 100R 25W - A4H24
Điện trở nhôm RX24 10R 25W - A4H23
Chiết áp đôi 100K RK097G - C5H18
Chiết áp đôi 20K RK097G - C5H16
ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 4.7R 5W - Tủ E
Biến trở công suất RX20-T 200R/100W
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 100R - A6H21
Chiết áp đơn 5K RK097N - C5H9

Chiết áp đơn 5K RK097N - C5H9

Mã: HH002804

4.000 VNĐ
Biến trở công suất RX20-T 50W 50R - TỦ E
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 200R-A6H22
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 10R - A5H24
Biến trở công suất RX20-T 30W 100R -
Chiết áp 470R 2W WTH118 - S1H12

Chiết áp 470R 2W WTH118 - S1H12

Mã: HH002043

7.000 VNĐ
Chiết áp vi chỉnh 10K WXD3-13-2W - A2H17