CÔNG TẮC BIT

Sắp xếp theo:
Công tắc dòng chảy HFS-15 - Kho

Công tắc dòng chảy HFS-15 - Kho

Mã: HH002862

370.000 VNĐ
Công tắc bit 5 chân DS-05 2.54mm - D3H17
Công tắc bit 6 chân DS-06 2.54mm - D3H17
Công tắc bit 7 chân DS-07 2.54mm - D3H18
Công tắc bit 2p 2.54mm - D3H15

Công tắc bit 2p 2.54mm - D3H15

Mã: HH000894

2.500 VNĐ
Công tắc bit 3p 2.54mm - D3H16

Công tắc bit 3p 2.54mm - D3H16

Mã: HH000783

2.500 VNĐ
Công tắc bit DS-04 4p 2.54mm - D3H16
Công tắc bit DS-08 8p 2.54mm - D3H18