ADC – DAC

Sắp xếp theo:
-50%
MODULE chuyển đổi ADC 10 kênh 12 bit STM32 - S5H3

MODULE chuyển đổi ADC 10 kênh 12 bit STM32 - S5H3

Mã: HH003335

100.000 VNĐ 200.000 VNĐ
IC DAC0832LCN - F3H10

IC DAC0832LCN - F3H10

Mã: HH002250

20.000 VNĐ
IC ADC0832CCN - F3H10

IC ADC0832CCN - F3H10

Mã: HH002249

22.000 VNĐ
IC ADC0809 - F3H9

IC ADC0809 - F3H9

Mã: HH000782

25.000 VNĐ
IC DAC0808LCN DIP16 - F3H9

IC DAC0808LCN DIP16 - F3H9

Mã: HH000768

22.000 VNĐ