ADC – DAC

Sắp xếp theo:
IC ADC TM7711 SOP8 - J3H23

IC ADC TM7711 SOP8 - J3H23

Mã: HH003946

11.000 VNĐ
Module ADC 16 Bit AD7705 TM7705 SPI - K2H3
IC DAC0832LCN - F3H10

IC DAC0832LCN - F3H10

Mã: HH002250

40.000 VNĐ
IC ADC0832CCN - F3H10

IC ADC0832CCN - F3H10

Mã: HH002249

22.000 VNĐ
IC MCP3204 DIP14 - F3H13

IC MCP3204 DIP14 - F3H13

Mã: HH001558

49.000 VNĐ
IC A/D ADC0804 DIP20 - F3H9

IC A/D ADC0804 DIP20 - F3H9

Mã: HH000784

42.000 VNĐ
IC ADC0809 - F3H9

IC ADC0809 - F3H9

Mã: HH000782

48.000 VNĐ
IC DAC0808LCN DIP16 - F3H9

IC DAC0808LCN DIP16 - F3H9

Mã: HH000768

22.000 VNĐ