ADC – DAC

Sắp xếp theo:
-60%
MODULE chuyển đổi ADC 10 kênh 12 bit STM32 - S5H3
IC DAC0832LCN - F3H10

IC DAC0832LCN - F3H10

Mã: HH002250

20.000 VNĐ
IC ADC0832CCN - F3H10

IC ADC0832CCN - F3H10

Mã: HH002249

10.000 VNĐ