AVR

Sắp xếp theo:
VI ĐIỀU KHIỂN ATMEGA8L-PU DIP28 ATMEL - F1H2
IC ATTINY13A ATTINY13 SMD - F10H12

IC ATTINY13A ATTINY13 SMD - F10H12

Mã: HH002321

14.000 VNĐ
IC ATTINY13A ATTINY13 DIP8 - F5H1

IC ATTINY13A ATTINY13 DIP8 - F5H1

Mã: HH001791

17.000 VNĐ
IC MCU Atmel ATMEGA88 - SMD TQFP32 - F6H3
IC ATMEGA16A-AU SMD - F6H5

IC ATMEGA16A-AU SMD - F6H5

Mã: HH000861

35.000 VNĐ
IC MCU ATMEGA8L - SMD - F6H2

IC MCU ATMEGA8L - SMD - F6H2

Mã: HH000860

21.000 VNĐ
IC ATMEGA32A DIP40 - F1H3

IC ATMEGA32A DIP40 - F1H3

Mã: HH000859

68.000 VNĐ
IC ATMEGA128A 16AU - F6H6

IC ATMEGA128A 16AU - F6H6

Mã: HH000858

80.000 VNĐ
ATMEGA16A-PU - F1H2

ATMEGA16A-PU - F1H2

Mã: HH000700

55.000 VNĐ