Biến trở công suất lớn tròn + dài

Sắp xếp theo:
Biến trở công suất 10R 100w

Biến trở công suất 10R 100w

Mã: HH004832

85.000 VNĐ
Biến trở công suất tròn 30R 50W
Biến trở công suất 1K5 100W

Biến trở công suất 1K5 100W

Mã: HH003362

85.000 VNĐ
Biến trở công suất 1R 100w

Biến trở công suất 1R 100w

Mã: HH003271

85.000 VNĐ
Biến trở công suất 200R/100W

Biến trở công suất 200R/100W

Mã: HH003235

80.000 VNĐ
Biến trở công suất tròn 150R 50W
Biến trở công suất tròn 1K5 50W
Biến trở công suất 50R 200W - Kho
Biến trở công suất tròn 50R/50W
Biến trở công suất RX20-T 50W 50R - TỦ E
Biến trở công suất 30W 100R -

Biến trở công suất 30W 100R -

Mã: HH002412

40.000 VNĐ