Biến trở vi chỉnh 3006P

Sắp xếp theo:
Biến Trở 500K 3006P-1-504 - K1H9
Biến Trở 50K 3006P-1-503 - K1H9

Biến Trở 50K 3006P-1-503 - K1H9

Mã: HH003014

2.000 VNĐ
Biến Trở 5K 3006P-1-502 - K1H9

Biến Trở 5K 3006P-1-502 - K1H9

Mã: HH003013

3.000 VNĐ
Biến Trở 100K 3006P-1-104 - i1H10
Biến Trở 10K 3006P-1-103 - i1H10
Biến Trở 1K 3006P-1-102 - i1H10

Biến Trở 1K 3006P-1-102 - i1H10

Mã: HH003010

3.000 VNĐ
Biến Trở 100R 3006P-1-101 - i1H10