CÁC LOẠI IC KHÁC

Sắp xếp theo:
IC TP3057n - F5H13

IC TP3057n - F5H13

Mã: HH002319

40.000 VNĐ
IC OP27G - F5H7

IC OP27G - F5H7

Mã: HH002310

25.000 VNĐ
IC tạo xung XR2206 Dip16 - F5H15

IC tạo xung XR2206 Dip16 - F5H15

Mã: HH002290

70.000 VNĐ
IC SMD ICL7660 7660S SOP8 - F8H13

IC SMD ICL7660 7660S SOP8 - F8H13

Mã: HH001648

6.000 VNĐ
IC ICL7660 7660S DIP8 - F3H3

IC ICL7660 7660S DIP8 - F3H3

Mã: HH001574

6.000 VNĐ
IC LPD6803S - SMD - I7H9

IC LPD6803S - SMD - I7H9

Mã: HH001291

3.500 VNĐ
IC EMP7128SLC84 - 15N - (ĐẶT HÀNG)

IC EMP7128SLC84 - 15N - (ĐẶT HÀNG)

Mã: HH001111

200.000 VNĐ
IC MT8952BE - DIP28 - F3H14

IC MT8952BE - DIP28 - F3H14

Mã: HH001091

120.000 VNĐ
IC UDN2981A - F2H12

IC UDN2981A - F2H12

Mã: HH000934

21.000 VNĐ
IC ICL7107CPLZ DIP40 - F9H2

IC ICL7107CPLZ DIP40 - F9H2

Mã: HH000833

12.000 VNĐ