CÁC LOẠI IC NGUỒN KHÁC

Sắp xếp theo:
Module Hạ Áp DC-DC 8A XH-M401 XL4016 - S4H17
IC TPS5430 HSOP8 / IC TPS5430DDA HSOP8 - S2H5
IC OB2226SP DIP-7 - E1H1

IC OB2226SP DIP-7 - E1H1

Mã: HH002684

9.000 VNĐ
IC MCP2551 DIP8 - F6H8

IC MCP2551 DIP8 - F6H8

Mã: HH000938

10.000 VNĐ