CÁC LOẠI IC NGUỒN KHÁC

Sắp xếp theo:
IC nguồn THX203H - B2H16

IC nguồn THX203H - B2H16

Mã: HH004778

5.000 VNĐ
IC nguồn hạ áp DC-DC XL1509 Adj SOP8 - F8H3
IC nguồn hạ áp DC-DC XL1509 12V SOP8 - F8H9
IC nguồn TEA1506P - J4H12

IC nguồn TEA1506P - J4H12

Mã: HH003322

13.000 VNĐ
Module Hạ Áp DC-DC 8A XH-M401 XL4016 - S4H17
IC TPS5430 HSOP8 / IC TPS5430DDA HSOP8 - S2H5
IC MCP6002I I/SN Microchip - K4H20

IC MCP6002I I/SN Microchip - K4H20

Mã: HH002896

8.000 VNĐ
IC OB2226SP DIP-7 - E1H1

IC OB2226SP DIP-7 - E1H1

Mã: HH002684

9.000 VNĐ
IC nguồn DK124 DIP8 - F4H8

IC nguồn DK124 DIP8 - F4H8

Mã: HH001783

6.000 VNĐ
IC KA3842 - SMD - F10H2

IC KA3842 - SMD - F10H2

Mã: HH001332

4.500 VNĐ
IC MCP2551 DIP8 - F6H8

IC MCP2551 DIP8 - F6H8

Mã: HH000938

21.000 VNĐ
IC TL431 - To92 - F3H1

IC TL431 - To92 - F3H1

Mã: HH000752

500 VNĐ