Cảm biến trọng lượng - loadcell

Sắp xếp theo:
Cảm Biến Loadcell 5kg - B2H5

Cảm Biến Loadcell 5kg - B2H5

Mã: HH001492

70.000 VNĐ
Cảm Biến Loadcell 150kg - B2H6

Cảm Biến Loadcell 150kg - B2H6

Mã: HH001484

190.000 VNĐ
Cảm Biến Loadcell 1KG - B2H4

Cảm Biến Loadcell 1KG - B2H4

Mã: HH001482

70.000 VNĐ
Cảm Biến Loadcell 2KG - B2H22

Cảm Biến Loadcell 2KG - B2H22

Mã: HH001483

70.000 VNĐ