Cáp XH2.54 trắng

Sắp xếp theo:
Dây cáp 8 sợi - XH2.54 - A2H14 (KA5H2)
Dây cáp 9 sợi - XH2.54 - A2H15 (KA5H2)