Cáp XH2.54 trắng

Sắp xếp theo:
Dây cáp 10 sợi - XH2.54 - A2H16 (KA5H2)
Dây cáp 8 sợi - XH2.54 - A2H14 (KA5H2)
Dây cáp 7 sợi - XH2.54 - A2H13 (KA5H2)
Dây cáp 9 sợi - XH2.54 - A2H15 (KA5H2)
Đầu jack XH2.54 cong 9p - 2.54mm - D6H16
Đầu jack XH2.54 cong 10p - 2.54mm - D6H17
Đầu jack XH2.54 cong 6p - 2.54mm - D6H13
Đầu jack XH2.54 cong 7p - 2.54mm - D6H14
Đầu jack XH2.54 cong 8p - 2.54mm - D6H15
Đầu jack XH2.54 cong 2p - 2.54mm - D6H9
Đầu jack XH2.54 cong 4p - 2.54mm - D6H11
Đầu jack XH2.54 cong 3p - 2.54mm - D6H10
Đầu jack XH2.54 thẳng 8P - 2.54mm - D6H7
Đầu jack XH2.54 thẳng 6P - 2.54mm - D6H5
Đầu jack XH2.54 thẳng 7P - 2.54mm - D6H6
Đầu jack XH2.54 thẳng 4P - 2.54mm - D6H3
Đầu jack XH2.54 thẳng 5P - 2.54mm - D6H4
Đầu jack XH2.54 thẳng 3P - 2 - D6H2
Đầu jack XH2.54 thẳng 2P - 2.54mm - D6H1
Dây cáp 4 sợi - XH2.54 - A2H10 (KA5H2)
Dây cáp 2 sợi - XH2.54 - A2H8 (KA5H2)
Dây cáp 5 sợi - XH2.54 - A2H11 (KA5H2)
Dây cáp 3 sợi - XH2.54 - A2H9 (KA5H2)