CẦU CHÌ

Sắp xếp theo:
CC43 CẦU CHÌ VUÔNG 3.15A 250V T3.15A I3H8
Cầu chì trụ tròn 8x8 2A 250V T2A - I8H23
Cầu chì trụ tròn 8x8 1A 250V T1A - I8H23
Cầu chì trụ tròn 8x8 10A 250V T10A - I8H25
Cầu chì trụ tròn 8x8 5A 250V T5A - I8H24
Cầu chì xe máy loại nhỏ 30A - K5H25
Cầu chì xe máy loại nhỏ 25A - K5H25
Cầu chì xe máy loại nhỏ 20A - K5H25
Cầu chì xe máy loại nhỏ 15A - K5H24
Cầu chì xe máy loại nhỏ 10A - K5H24
Cầu chì xe máy loại nhỏ 5A - K5H24
Cầu chì tự phục hồi MR1 - 5A - X1H2
Cầu chì công nghiệp 10x38mm 25A - i10H18
Cầu chì công nghiệp 10x38mm 16A - i10H17
Cầu chì công nghiệp 10x38mm 10A - i10H17
Cầu chì công nghiệp 10x38mm 5A - i10H16
Cầu chì công nghiệp 10x38mm 2A - i10H16
Cầu chì 0.1A 250V - 5x20mm - B10H1
Cầu chì 250V 3A - 1808 SMD - K1H7
Cầu chì 250V 1A - 1808 SMD - K1H7
Cầu chì 250V 5A - 1808 SMD - K1H7
Cầu chì 250V 10A - 1808 SMD - K1H7
Cầu chì tự phục hồi U300 30V 3A - A6H13
Cầu chì tự phục hồi U500 30V 5A - A6H13
Cầu chì xe máy oto 25A - i6H4

Cầu chì xe máy oto 25A - i6H4

Mã: HH002496

1.000 VNĐ
Cầu chì xe máy oto 30A - i6H4

Cầu chì xe máy oto 30A - i6H4

Mã: HH002495

1.000 VNĐ
Cầu chì xe máy oto 20A - i6H3

Cầu chì xe máy oto 20A - i6H3

Mã: HH002494

1.000 VNĐ
Cầu chì xe máy oto 15A - i6H3

Cầu chì xe máy oto 15A - i6H3

Mã: HH002493

1.000 VNĐ
Cầu chì xe máy oto 5A - i6H2

Cầu chì xe máy oto 5A - i6H2

Mã: HH002491

1.000 VNĐ
Cầu chì xe máy oto 10A - i6H2

Cầu chì xe máy oto 10A - i6H2

Mã: HH002492

1.000 VNĐ