CẦU CHÌ

Sắp xếp theo:
Cầu chì trụ tròn 8x8 2A 250V T2A - S4H6
Cầu chì trụ tròn 8x8 10A 250V T10A - S4H6
Cầu chì tự phục hồi MR1 - 5A - X1H2
Cầu chì xe máy oto 25A - S4H21

Cầu chì xe máy oto 25A - S4H21

Mã: HH002496

1.000 VNĐ
Cầu chì xe máy oto 5A - S4H19

Cầu chì xe máy oto 5A - S4H19

Mã: HH002491

1.000 VNĐ
Cầu chì xe máy oto 10A - S4H19

Cầu chì xe máy oto 10A - S4H19

Mã: HH002492

1.000 VNĐ
Cầu chì 5A - 6x30mm - B10H4

Cầu chì 5A - 6x30mm - B10H4

Mã: HH000874

1.000 VNĐ
Cầu chì 4A - 6x30mm - B10H3

Cầu chì 4A - 6x30mm - B10H3

Mã: HH000873

1.000 VNĐ
Cầu chì 3A - 6x30mm - B10H3

Cầu chì 3A - 6x30mm - B10H3

Mã: HH000872

1.000 VNĐ
CẦU CHÌ 10A 250V - 5x20mm - B10H2
CẦU CHÌ 5A 250V - 5x20mm - B10H2

CẦU CHÌ 5A 250V - 5x20mm - B10H2

Mã: HH000205

1.000 VNĐ
CẦU CHÌ 2A 250V - 5x20mm - B10H1

CẦU CHÌ 2A 250V - 5x20mm - B10H1

Mã: HH000203

1.000 VNĐ
CẦU CHÌ 3A 250V - 5x20mm - B10H1

CẦU CHÌ 3A 250V - 5x20mm - B10H1

Mã: HH000204

1.000 VNĐ
CẦU CHÌ 1A 250V - 5x20mm - B10H1

CẦU CHÌ 1A 250V - 5x20mm - B10H1

Mã: HH000202

1.000 VNĐ
CẦU CHÌ 0.5A 250V - 5x20mm - B10H1