Cầu chì ống không chân 5x20mm

Sắp xếp theo:
CẦU CHÌ 10A 250V - 5x20mm - B10H2
CẦU CHÌ 5A 250V - 5x20mm - B10H2

CẦU CHÌ 5A 250V - 5x20mm - B10H2

Mã: HH000205

1.000 VNĐ
CẦU CHÌ 2A 250V - 5x20mm - B10H1

CẦU CHÌ 2A 250V - 5x20mm - B10H1

Mã: HH000203

1.000 VNĐ
CẦU CHÌ 3A 250V - 5x20mm - B10H1

CẦU CHÌ 3A 250V - 5x20mm - B10H1

Mã: HH000204

1.000 VNĐ
CẦU CHÌ 1A 250V - 5x20mm - B10H1

CẦU CHÌ 1A 250V - 5x20mm - B10H1

Mã: HH000202

1.000 VNĐ
CẦU CHÌ 0.5A 250V - 5x20mm - B10H1