Cầu chì ống không chân 5x20mm

Sắp xếp theo:
Cầu chì 0.1A 250V - 5x20mm - B10H1
Cầu chì 5x20mm - 4A/250V - B10H1
Đế cầu chì 5x20mm - 2 chiếc - B10H8
CẦU CHÌ 10A 250V - 5x20mm - B10H2
CẦU CHÌ 5A 250V - 5x20mm - B10H2
CẦU CHÌ 2A 250V - 5x20mm - B10H1
CẦU CHÌ 3A 250V - 5x20mm - B10H1
CẦU CHÌ 1A 250V - 5x20mm - B10H1
CẦU CHÌ 0.5A 250V - 5x20mm - B10H1