Cầu chì ống không chân 6x30mm

Sắp xếp theo:
Vỏ cầu chì 6x30mm phi 14mm - B10H7
Cầu chì 10A - 6x30mm - B10H4

Cầu chì 10A - 6x30mm - B10H4

Mã: HH000875

1.000 VNĐ
Cầu chì 5A - 6x30mm - B10H4

Cầu chì 5A - 6x30mm - B10H4

Mã: HH000874

1.000 VNĐ
Cầu chì 4A - 6x30mm - B10H3

Cầu chì 4A - 6x30mm - B10H3

Mã: HH000873

1.000 VNĐ
Cầu chì 3A - 6x30mm - B10H3

Cầu chì 3A - 6x30mm - B10H3

Mã: HH000872

1.000 VNĐ