Chân nối - Cốt cắm

Sắp xếp theo:
Cốt chữ Y kết nối TB-1510 / S4H20
Đầu cốt chữ Y SV2-4 -100 chiếc- K5H8
Đầu cốt chữ Y SV2-4 -1000 chiếc- K5H8
Đầu cốt chữ Y SV1.25-3 - 1000 chiếc - K5H9
Đầu cốt chữ Y SV2-4S - 1000 chiếc - J3H11
Đầu cốt 4.8mm - 10 chiếc - G7H11