Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:
IC nguồn LM7812 TO220 - B5H18

IC nguồn LM7812 TO220 - B5H18

Mã: HH000099

2.200 VNĐ
IC nguồn LM7808 TO220 - B5H16

IC nguồn LM7808 TO220 - B5H16

Mã: HH000098

3.000 VNĐ
IC nguồn LM7805 TO220 - B5H15

IC nguồn LM7805 TO220 - B5H15

Mã: HH000097

1.900 VNĐ
Module RF NRF24L01 - B1H13

Module RF NRF24L01 - B1H13

Mã: HH000092

23.000 VNĐ
Module RFID RC522 - B2H12

Module RFID RC522 - B2H12

Mã: HH000093

95.000 VNĐ
Module cảm biến rung - B1H3

Module cảm biến rung - B1H3

Mã: HH000091

12.000 VNĐ
Module cảm biến mưa - B1H5

Module cảm biến mưa - B1H5

Mã: HH000090

16.000 VNĐ
Module cảm biến màu sắc TCS2300 - B2H8
Module cảm biến áp suất BMP180 - B2H8
Module cảm biến khói MQ2 - B2H9

Module cảm biến khói MQ2 - B2H9

Mã: HH000084

34.000 VNĐ
Module cảm biến Rượu MQ3 - B2H10
Module cảm biến khí CO MQ7 - B2H10
Công tắc bit 8 chân DS-08 2.54mm - D3H18
IC nguồn LM2596T-ADJ DIP - B4H4

IC nguồn LM2596T-ADJ DIP - B4H4

Mã: HH000080

9.000 VNĐ
IC nguồn LM2576S-ADJ TO263 - F10H6
IC nguồn LM2576S-12V TO263 - F10H5
IC nguồn LM317 TO220 - B4H5

IC nguồn LM317 TO220 - B4H5

Mã: HH000076

3.000 VNĐ
Nút nhấn 4 chân 6x6x5mm cắm - D4H6
IC nguồn LM2576S-5.0 LM2576S-5V TO263 - F10H5
Nút nhấn 2 chân 6x6x5mm cắm - D4H6
TRANSISTOR PNP 10A B688 - B7H4

TRANSISTOR PNP 10A B688 - B7H4

Mã: HH000071

10.000 VNĐ
TRANSISTOR NPN 10A D718 - B7H5

TRANSISTOR NPN 10A D718 - B7H5

Mã: HH000070

10.000 VNĐ
TRANSISTOR NPN 2N3055 TO3 - B7H5

TRANSISTOR NPN 2N3055 TO3 - B7H5

Mã: HH000069

10.000 VNĐ
TRANSISTOR NPN 5A TIP41 - B8H19

TRANSISTOR NPN 5A TIP41 - B8H19

Mã: HH000065

1.900 VNĐ
TRANSISTOR PNP 5A TIP42 - B8H20

TRANSISTOR PNP 5A TIP42 - B8H20

Mã: HH000066

1.900 VNĐ
ĐẾ IC DIP40 - B4H13

ĐẾ IC DIP40 - B4H13

Mã: HH000064

1.500 VNĐ
ĐẾ IC DIP20 - B4H11

ĐẾ IC DIP20 - B4H11

Mã: HH000062

1.000 VNĐ
ĐẾ IC DIP18 - B4H10

ĐẾ IC DIP18 - B4H10

Mã: HH000061

500 VNĐ
ĐẾ IC DIP16 - B4H10

ĐẾ IC DIP16 - B4H10

Mã: HH000060

500 VNĐ
Đế IC DIP8 - B4H8

Đế IC DIP8 - B4H8

Mã: HH000059

500 VNĐ
OPTO 4N35 DIP6 - F4H1

OPTO 4N35 DIP6 - F4H1

Mã: HH000057

4.000 VNĐ
IC cách ly quang Opto PC817 DIP4 - F4H2
OPTO MOC3041 DIP6 - F3H15

OPTO MOC3041 DIP6 - F3H15

Mã: HH000056

6.000 VNĐ
IC ULN2803 DIP18 - F2H12

IC ULN2803 DIP18 - F2H12

Mã: HH000055

4.000 VNĐ
IC TL494 DIP16 chính hãng TI - F3H1
IC PT2248 DIP16 - F2H10

IC PT2248 DIP16 - F2H10

Mã: HH000052

8.000 VNĐ
IC PT2249A DIP16 - F2H10

IC PT2249A DIP16 - F2H10

Mã: HH000053

8.000 VNĐ
IC MAX232 DIP16 - F3H11

IC MAX232 DIP16 - F3H11

Mã: HH000051

4.000 VNĐ
IC 74LS193 DIP16 - F2H6

IC 74LS193 DIP16 - F2H6

Mã: HH000050

17.000 VNĐ
IC 74LS192 DIP16 - F2H6

IC 74LS192 DIP16 - F2H6

Mã: HH000049

16.000 VNĐ
IC 74HC174 DIP16 - F2H5

IC 74HC174 DIP16 - F2H5

Mã: HH000048

8.000 VNĐ
IC 74LS86 DIP14 - F2H3

IC 74LS86 DIP14 - F2H3

Mã: HH000047

5.000 VNĐ
IC 74LS83 DIP16 - F2H2

IC 74LS83 DIP16 - F2H2

Mã: HH000045

10.000 VNĐ
IC 74LS85 DIP16 - F2H2

IC 74LS85 DIP16 - F2H2

Mã: HH000046

8.000 VNĐ
IC 74LS47 DIP16 - F2H1

IC 74LS47 DIP16 - F2H1

Mã: HH000044

11.000 VNĐ