Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:
led ma trận 8*8 2 mầu 1588BRG 3.75mm - A3H14
BOARD PLC fx1n-14MR - KHO B

BOARD PLC fx1n-14MR - KHO B

Mã: HH000007

700.000 VNĐ
BOARD PLC fx1n-10MR - KHO B

BOARD PLC fx1n-10MR - KHO B

Mã: HH000009

640.000 VNĐ
BOARD PLC FX1N-20MR không vỏ - KHO B.
PLC board FX1N-30MR - KHO B

PLC board FX1N-30MR - KHO B

Mã: HH000011

1.050.000 VNĐ
BOARD PLC FX1N - 40MT / BO PLC 1N40MT- KHO B
BO MẠCH FX1N-40MT - KHO B

BO MẠCH FX1N-40MT - KHO B

Mã: HH000013

1.400.000 VNĐ
PLC Mitsubishi FX1N-40MR - KHO B

PLC Mitsubishi FX1N-40MR - KHO B

Mã: HH000015

2.500.000 VNĐ
PLC MITSUBISHI FX1N-60MR-001 FX1N60MR - KHO B