Cổng USB ,máy tính, máy in

Sắp xếp theo:
Jack Mini USB SMD (DÁN) / MiniUSB - D4H5
Jack PS/2 màu xanh - D5H17

Jack PS/2 màu xanh - D5H17

Mã: HH001630

4.000 VNĐ
Jack PS/2 màu tím - D5H17

Jack PS/2 màu tím - D5H17

Mã: HH001631

4.000 VNĐ
CỔNG USB CÁI CẮM ĐỨNG - G5H6
Cổng USB-B vuông dùng cho máy in - D4H4
CỔNG Micro USB SMD - D4H5

CỔNG Micro USB SMD - D4H5

Mã: HH000583

800 VNĐ
Cổng Mini USB CẮM - D4H24

Cổng Mini USB CẮM - D4H24

Mã: HH000584

1.000 VNĐ
CỔNG USB A ĐỰC CẮM - D4H3

CỔNG USB A ĐỰC CẮM - D4H3

Mã: HH000542

1.000 VNĐ
CỔNG USB A ĐỰC SMD - D4H22

CỔNG USB A ĐỰC SMD - D4H22

Mã: HH000209

2.000 VNĐ
CỔNG USB A CÁI CẮM - D4H2

CỔNG USB A CÁI CẮM - D4H2

Mã: HH000208

2.000 VNĐ