Cuộn cảm cắm 8x10mm 0810

Sắp xếp theo:
Cuộn cảm 8x10 330uH - J2H14

Cuộn cảm 8x10 330uH - J2H14

Mã: HH001191

1.200 VNĐ
Cuộn cảm 8x10 220uH - X2H23

Cuộn cảm 8x10 220uH - X2H23

Mã: HH001190

1.200 VNĐ
Cuộn cảm 8x10 10uH - X2H23

Cuộn cảm 8x10 10uH - X2H23

Mã: HH001188

1.200 VNĐ