Cuộn cảm cắm xuyến

Sắp xếp theo:
Cuộn cảm xuyến 3A 220uH - K5H7
Cuộn cảm xuyến 100uH - 6A - K5H7