Cuộn cảm khác

Sắp xếp theo:
Cuộn cảm 0805 10uH - Kho

Cuộn cảm 0805 10uH - Kho

Mã: HH002915

1.000 VNĐ
Cuộn cảm 470uH - 1/4W - B10H11
Cuộn cảm 470uH-0.5W - K5H3

Cuộn cảm 470uH-0.5W - K5H3

Mã: HH000627

600 VNĐ
Cuộn cảm 0.5W 0410 330uH - B10H11
Cuộn cảm 0.5W 0410 220uH - B10H11
Cuộn cảm 0.5W 0410 100uH - B10H11
Cuộn cảm 0.5W 0410 33uH - B10H11
Cuộn cảm 0.5W 0410 22uH - B10H11
Cuộn cảm 0.5W 0410 10uH - B10H11