Đế anten, Anten

Sắp xếp theo:
Anten RF315-433 3dBi Dây Xoắn - X5H17
Anten RF315-433Mhz 5dBi SMA Đực 1.5m I7H6
Anten GSm hàn mạch dạng lò so - F4H13
Anten GPS 1.5DB 3 mét - K5H4

Anten GPS 1.5DB 3 mét - K5H4

Mã: HH001752

90.000 VNĐ
Dây Anten 433Mhz - 1.5m- G5H9

Dây Anten 433Mhz - 1.5m- G5H9

Mã: HH001594

60.000 VNĐ
Anten GSm/ Anten SIM - 10.5cm - F4H11

Anten GSm/ Anten SIM - 10.5cm - F4H11

Mã: HH001593

22.000 VNĐ
Anten GSm/ Anten SIM - 5cm - F4H11

Anten GSm/ Anten SIM - 5cm - F4H11

Mã: HH001592

22.000 VNĐ
Anten RF433 2dBi SMA - 11cm - F4H10

Anten RF433 2dBi SMA - 11cm - F4H10

Mã: HH001590

22.000 VNĐ
Anten RF433 3dBi SMA - 5cm - i8H22

Anten RF433 3dBi SMA - 5cm - i8H22

Mã: HH001588

22.000 VNĐ
Anten RF433 5dBi SMA - 21cm - F4H10

Anten RF433 5dBi SMA - 21cm - F4H10

Mã: HH001589

40.000 VNĐ
Đế Anten SMA-KWE 5 Chân Đực Cong - F4H12