Đế ic chân dẹt

Sắp xếp theo:
-43%
Đế IC chân tròn DIP14

Đế IC chân tròn DIP14

Mã: HH002940

2.000 VNĐ 3.500 VNĐ
-33%
Đế IC chân tròn DIP8 - S3H5

Đế IC chân tròn DIP8 - S3H5

Mã: HH002941

1.000 VNĐ 1.500 VNĐ
-60%
Đế IC  chân tròn DIP24 TO - S3H8

Đế IC chân tròn DIP24 TO - S3H8

Mã: HH002942

2.000 VNĐ 5.000 VNĐ
-60%
Đế IC  chân tròn DIP40 TO - S3H10

Đế IC chân tròn DIP40 TO - S3H10

Mã: HH002945

3.000 VNĐ 7.500 VNĐ
-43%
Đế IC chân tròn DIP20 - S3H7

Đế IC chân tròn DIP20 - S3H7

Mã: HH002949

2.000 VNĐ 3.500 VNĐ
-60%
Đế IC chân tròn DIP24 nhỏ - S3H7

Đế IC chân tròn DIP24 nhỏ - S3H7

Mã: HH002950

2.000 VNĐ 5.000 VNĐ
-50%
Đế IC chân tròn DIP28 NHỎ - S3H9

Đế IC chân tròn DIP28 NHỎ - S3H9

Mã: HH002951

3.000 VNĐ 6.000 VNĐ
Đế IC 28 chân DIP28 TO - B4H24

Đế IC 28 chân DIP28 TO - B4H24

Mã: HH001227

1.000 VNĐ
ĐẾ IC 40 chân DIP40 - B4H13

ĐẾ IC 40 chân DIP40 - B4H13

Mã: HH000064

1.000 VNĐ
ĐẾ IC 20 chân DIP20 - B4H11

ĐẾ IC 20 chân DIP20 - B4H11

Mã: HH000062

500 VNĐ
Đế IC 8 chân DIP8 - B4H8

Đế IC 8 chân DIP8 - B4H8

Mã: HH000059

400 VNĐ