Đế ic chân dẹt

Sắp xếp theo:
Đế IC chân tròn DIP14

Đế IC chân tròn DIP14

Mã: HH002940

3.500 VNĐ
Đế IC chân tròn DIP8 - S3H5

Đế IC chân tròn DIP8 - S3H5

Mã: HH002941

1.500 VNĐ
Đế IC  chân tròn DIP24 TO - S3H8
Đế IC  chân tròn DIP28 TO - S3H8
Đế IC chân tròn DIP32 TO - S3H9
Đế IC  chân tròn DIP40 TO - S3H10
Đế IC chân tròn DIP16 - S3H6

Đế IC chân tròn DIP16 - S3H6

Mã: HH002947

3.500 VNĐ
Đế IC chân tròn DIP18 - S3H6

Đế IC chân tròn DIP18 - S3H6

Mã: HH002948

3.500 VNĐ
Đế IC chân tròn DIP20 - S3H7

Đế IC chân tròn DIP20 - S3H7

Mã: HH002949

3.500 VNĐ
Đế IC chân tròn DIP24 nhỏ - S3H7
Đế IC chân tròn DIP28 NHỎ - S3H9
Đế IC 28 chân DIP28 NHỎ - B4H12
Đế IC 14 chân DIP14 - B4H22

Đế IC 14 chân DIP14 - B4H22

Mã: HH001226

500 VNĐ
Đế IC 28 chân DIP28 TO - B4H24

Đế IC 28 chân DIP28 TO - B4H24

Mã: HH001227

2.000 VNĐ
Đế IC 6 chân DIP6 - B4H9

Đế IC 6 chân DIP6 - B4H9

Mã: HH001225

400 VNĐ
Đế IC 84 chân 84P PLCC84 - DIP - B4H25
ĐẾ IC 40 chân DIP40 - B4H13

ĐẾ IC 40 chân DIP40 - B4H13

Mã: HH000064

1.500 VNĐ
ĐẾ IC 20 chân DIP20 - B4H11

ĐẾ IC 20 chân DIP20 - B4H11

Mã: HH000062

1.000 VNĐ
ĐẾ IC 18 chân DIP18 - B4H23

ĐẾ IC 18 chân DIP18 - B4H23

Mã: HH000061

500 VNĐ
ĐẾ IC 16 chân DIP16 - B4H10

ĐẾ IC 16 chân DIP16 - B4H10

Mã: HH000060

500 VNĐ
Đế IC 8 chân DIP8 - B4H8

Đế IC 8 chân DIP8 - B4H8

Mã: HH000059

500 VNĐ