Điện trở băng cắm

Sắp xếp theo:
Trở băng 3,3K | A09-332 - E2H13

Trở băng 3,3K | A09-332 - E2H13

Mã: HH002726

1.500 VNĐ
Trở băng 470 | A09-471 - E2H10

Trở băng 470 | A09-471 - E2H10

Mã: HH001498

1.500 VNĐ
Trở băng 2.2K | A09-222 - E2H11

Trở băng 2.2K | A09-222 - E2H11

Mã: HH000119

1.500 VNĐ
Trở băng 220 | A09-221 - E2H8

Trở băng 220 | A09-221 - E2H8

Mã: HH000117

1.500 VNĐ
Trở băng 1K | A09-102 - E2H10

Trở băng 1K | A09-102 - E2H10

Mã: HH000118

1.500 VNĐ
Trở băng 330 | A09-331 - E2H8

Trở băng 330 | A09-331 - E2H8

Mã: HH000116

1.500 VNĐ