Điện trở băng dán 8P4R

Sắp xếp theo:
ĐIỆN TRỞ DÃY 8P4R 1K 5% 0603 - 1 chiếc
ĐIỆN TRỞ DÃY 8P4R 220R 5% 0603 - 1 chiếc
ĐIỆN TRỞ DÃY 8P4R 100K 5% 0603 - 1 chiếc
ĐIỆN TRỞ DÃY 8P4R 100R 5% 0603x4 -
ĐIỆN TRỞ DÃY 8P4R 330R 331 5% 0603x4 -
ĐIỆN TRỞ DÃY 8P4R 4.7K 472 5% 0603x4 -
ĐIỆN TRỞ DÃY 8P4R 10K 5% 0603x4 -