Điện trở công suất 100W

Sắp xếp theo:
Biến trở công suất 10R 100w

Biến trở công suất 10R 100w

Mã: HH004832

85.000 VNĐ
Điện trở nhôm RX24 1K 100W - A7H24
Biến trở công suất 1K5 100W

Biến trở công suất 1K5 100W

Mã: HH003362

85.000 VNĐ
Biến trở công suất 1R 100w

Biến trở công suất 1R 100w

Mã: HH003271

85.000 VNĐ
Biến trở công suất 200R/100W

Biến trở công suất 200R/100W

Mã: HH003235

80.000 VNĐ
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 100W 50R - A7H22
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 100W 100R - A7H23
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 100W 10R - A7H21
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 100W 1R - A6H25