Điện trở công suất 100W

Sắp xếp theo:
Điện trở nhôm RX24 1K 100W - S5H25
Biến trở công suất 1K5 100W

Biến trở công suất 1K5 100W

Mã: HH003362

85.000 VNĐ
Biến trở công suất 1R 100w

Biến trở công suất 1R 100w

Mã: HH003271

85.000 VNĐ
Biến trở công suất 200R/100W

Biến trở công suất 200R/100W

Mã: HH003235

80.000 VNĐ
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 100W 50R - J1H19
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 100W 100R - J1H19
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 100W 10R - J4H5
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 100W 1R - J4H10