Điện trở công suất 20-25W

Sắp xếp theo:
Điện trở nhôm RX24 1K 25W - X3H23
Điện trở nhôm RX24 1R 25W - S5H23
Điện trở nhôm RX24 100R 25W - S5H22
Điện trở nhôm RX24 10K 25W - S5H22
Điện trở nhôm RX24 0.1R 25W - S5H21
Điện trở nhôm RX24 10R 25W - S5H21