Điện trở công suất 20-25W

Sắp xếp theo:
Điện trở nhôm RX24 1K 25W - A4H25
Điện trở nhôm RX24 100R 25W - A4H24
Điện trở nhôm RX24 10R 25W - A4H23