Điện trở công suất 50W

Sắp xếp theo:
Biến trở công suất tròn 30R 50W
Điện trở nhôm RX24 10K 50W - A6H24
Điện trở nhôm RX24 1K 50W - A6H23
Điện trở nhôm RX24 0.5R 50W - A5H22
Điện trở nhôm RX24 1R 50W - A5H23
Biến trở công suất tròn 150R 50W
Biến trở công suất tròn 1K5 50W
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 100R - A6H21
Biến trở công suất tròn 50R/50W
Biến trở công suất RX20-T 50W 50R - TỦ E
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 47R- A5H25
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 200R-A6H22
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 10R - A5H24