Điện trở công suất 50W

Sắp xếp theo:
Điện trở nhôm RX24 10K 50W - A6H24
Điện trở nhôm RX24 1K 50W - A6H23
Điện trở nhôm RX24 0.5R 50W - A5H22
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 100R - A6H21
Biến trở công suất RX20-T 50W 50R - TỦ E
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 200R-A6H22
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 10R - A5H24
Biến trở công suất RX20-T 50W 1R - TỦ E